Lễ Giáng Sinh

 2016  
Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
             
 

2016-12-24 Thánh Lễ Giáng Sinh

 
                          

                                      Đêm Yên Lặng -Ban Hát Lễ                                                                           Ánh Sáng -Hội Thánh Houston

 

                          

                             Bọn Chăn và Thiên Sứ -Ban Thiếu Nhi                                             LK Nhạc Chuông Giáng Sinh -Hội Thánh Liên Hiệp

 

                          

                Các Nhà Thông Thái T́m Thờ Chúa –Ban Thanh Niên                                           Sứ Điệp Giáng Sinh -MS Thái Phú Quí

 

                          

                      Ước Mơ Mùa Giáng Sinh -Hội Thánh Phúc Âm                                                         Mùa Ơn Phước -Hội Chúng

 

 
 
     
         
  Copyright © 1975-2016 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org