Giảng Luận     
Home About Us Groups Pictures Sermons Bulletin Contact Us
   
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành Hình Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
   
Chủ Đề - Message Mục sư - Pastor Ngày - Date Nghe - Listen
Rê-Bê-Ca: Người Vợ và Người Mẹ Mục sư Thái Phú Quí 05/14/2017
Sống Đắc Thắng: Dâng Chúa Đời Con Mục sư Thái Phú Quí 05/07/2017
Sống Đắc Thắng: Tôi Phải Chết Mục sư Thái Phú Quí 04/30/2017
Với Bạn, Chúa Jesus Là Ai? Mục sư Thái Phú Quí 04/23/2017
GẶP CHÚA PHỤC SINH Mục sư Thái Phú Quí 04/16/2017
MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN Mục sư Thái Phú Quí 04/14/2017
Đấng Christ Là Sự Sống Tôi Mục sư Thái Phú Quí 04/09/2017
Chớ Yêu Thế Gian (Love Not The World) Mục sư Thái Phú Quí 04/02/2017
Hãy Đâm Rễ…! Mục sư Thái Phú Quí 03/26/2017
Kinh Thánh Bày Tỏ Ý Muốn Đức Chúa Trời Mục sư Phan Thanh Bình 03/19/2017
Phó Thác & Nhờ Cậy Đức Chúa Trời Mục sư Thái Phú Quí 03/12/2017
Chúa Sống Trong Tôi (The Christ-Controlled Life) Mục sư Thái Phú Quí 03/05/2017
Giao Việc Cho Người Trung Thành Mục sư Thái Phú Quí 02/26/2017
Jesus - Cứu Chúa Tôi Mục sư Thái Phú Quí 02/19/2017
Đấng Thánh Hóa Chúng Ta Mục sư Thái Phú Quí 02/12/2017
Sự Chữa Lành Thiên Thượng Mục sư Thái Phú Quí 02/05/2017
Hãy Hát Một Bài Ca Mới Mục sư Thái Phú Quí 01/29/2017
Nền Tảng Của Hội Thánh Mục sư Thái Phú Quí 01/22/2017
Mục đích của Hội Thánh Mục sư Thái Phú Quí 01/15/2017
Đổi Mới Như Cũ Mục sư Thái Phú Quí 01/08/2017
SỐNG VỚI QUÁ KHỨ hay HỌC TỪ QUÁ KHỨ? Mục sư Thái Phú Quí 01/01/2017
Hãy Dấy Lên Và Sáng Lòe Ra Mục sư Thái Phú Quí 12/25/2016
Công Việc Của Sự Sáng Mục sư Thái Phú Quí 12/18/2016
The Love Of God Rev. Thomi Wilson 12/11/2016
Trái Của Sự Sáng Mục sư Thái Phú Quí 12/04/2016
Đấng Christ & Hội Thánh Ngài Mục sư Thái Phú Quí 11/27/2016
Vì Sao Không Tạ Ơn Chúa? Mục sư Thái Phú Quí 11/24/2016
Đừng Quên Nhiệm Vụ! Mục sư Thái Phú Quí 11/20/2016
Vì Sao Chúa Chọn Tôi? Mục sư Thái Phú Quí 11/13/2016
Ngươi Yêu Ta Chăng? Mục sư Thái Phú Quí 11/06/2016
Khiêm Nhường Giải Quyết Xung Đột Mục sư Thái Phú Quí 10/30/2016
Ngày Của Chúa Mục sư Thái Phú Quí 10/23/2016
Tha Thứ Mấy Lần? Mục sư Thái Phú Quí 10/16/2016
Water, Works & Words Mục sư Wayne Spriggs 10/09/2016
Hội Thánh Đầu Tiên Rev. Thomi Wilson 10/02/2016
Tự Do Hầu Việc Chúa Mục sư Nguyễn Hồ Dũng 09/25/2016
Trung Thành … Mục sư Thái Phú Quí 09/18/2016
Người Quản Lý Trung Tín Mục sư Thái Phú Quí 09/11/2016
Hội Thánh Sống Mạnh (A Healthy Church) Mục sư Trần Trọng Nha 09/04/2016
Ai Là Bạn Thật? Mục sư Thái Phú Quí 08/28/2016
Your Little With God is Always Enough Mục sư Wayne Spriggs 08/21/2016
Thuận Phục Ý Chúa Mục sư Thái Phú Quí 08/14/2016
Bạn Muốn Gì Khi Phục Vụ? Mục sư Thái Phú Quí 08/07/2016
Phước Lành Theo Đền Thờ Mới Mục sư Thái Phú Quí 07/31/2016
Đền Thờ Mới Vinh Quang Mục sư Thái Phú Quí 07/24/2016
Đền Thờ Cũ Tráng Lệ Mục sư Thái Phú Quí 07/17/2016
Hội Thánh Này Sẽ Đi Về Đâu? Mục sư Thái Phú Quí 07/10/2016
Tôi Có Phải Là Người Cơ-Đốc Không? Mục sư Thái Phú Quí 07/03/2016
Được Giải Cứu Từ Vũng Lầy Mục sư Thái Phú Quí 06/26/2016
Gia Đình Cơ Đốc Mục sư Thái Phú Quí 06/19/2016
Tôi Sẽ Chẳng Thiếu Thốn Gì Mục sư Nguyễn Đức Tuệ 06/12/2016
Đấng Chu Cấp Siêu Việt Rev. Thomi Wilson 06/05/2016
Đèn Bạn Đã Đủ Dầu? Mục sư Thái Phú Quí 05/29/2016
Được Gây Dựng Và Bình An Từ Thánh Linh Mục sư Thái Phú Quí 05/22/2016
Cầu Nguyện Cho Giê-ru-sa-lem Mục sư Thái Phú Quí 05/15/2016
Tình Yêu Thiên Chúa Mục sư Thái Phú Quí 05/08/2016

Kiễm Tra Sức Khỏe Thuộc Linh

Mục sư Thái Phú Quí 04/24/2016
Người Công Bình Trong Đường Công Bình Mục sư Thái Phú Quí 04/17/2016
Được Cứu Để Phục Vụ Mục sư Thái Phú Quí 04/10/2016

Điều Chắc Chắn Nhất Trên Đời

Mục sư Thái Phú Quí 04/03/2016

Hy Vọng Nơi Đấng Sống

Mục sư Thái Phú Quí 03/27/2016

Vâng Phục Ý Cha

Mục sư Thái Phú Quí 03/25/2016
Noi Dấu Chân Chúa Mục sư Thái Phú Quí 03/20/2016
Hãy Đến Xem... Mục sư Thái Phú Quí 03/13/2016
Dealing With Disappointment Mục sư Thomi Wilson 03/06/2016
Cơ Hội Nào Cho Tôi? Mục sư Thái Phú Quí 02/28/2016
Cơ Hội Nào Cho Giu-Đa? Mục sư Thái Phú Quí 02/21/2016
Người Chăn Hiền Lành Mục sư Thái Phú Quí 02/14/2016
Đấng Chăn Giữ Tôi Mục sư Thái Phú Quí 02/07/2016
Chức Vụ Cầu Thay Mục sư Thái Phú Quí 01/31/2016
Tương Giao Với Đức Chúa Trời Mục sư Thái Phú Quí 01/24/2016
Hai Điều Cần Biết Mục sư Thái Phú Quí 01/10/2016
Trong Tay Chúng Ta Có Gì? Mục sư Thái Phú Quí 01/03/2016
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta Mục sư Thái Phú Quí 12/27/2015
Tin Mừng Cho Muôn Dân Mục sư Thái Phú Quí 12/24/2015
Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh Mục sư Thái Phú Quí 12/20/2015
Người Được Chúa Sai Mục sư Thái Phú Quí 12/13/2015
Hiệp Nhất - Unity Mục sư Thomi Wilson 12/06/2015
Tình Yêu Bị Thử Thách Mục sư Thái Phú Quí 11/29/2015
Làm Sao Trả Nổi? Mục sư Thái Phú Quí 11/26/2015
Yêu Là Khi...Love Was When... Mục sư Thái Phú Quí 11/22/2015
Quản Trị Sự Ban Cho Mục sư Thái Phú Quí 11/15/2015
Tôi: Quan Trọng Hay Hữu Ích? Mục sư Thái Phú Quí 11/08/2015
Thờ Phượng: Dâng Hiến và Biến Đổi Mục sư Thái Phú Quí 11/01/2015
Tôi Mắc Nợ Mục sư Thái Phú Quí 10/25/2015
Chúng Ta Là Sự Sáng Mục sư Thái Phú Quí 10/18/2015
Tình Yêu Sửa Phạt Mục sư Thái Phú Quí 10/11/2015
Khai Trình - The Declaration Mục sư Thái Phú Quí 10/04/2015
Xây Dựng Hội Thánh Mục sư Trần Trọng Nha 09/27/2015
Hướng Tới Tương Lai Mục sư Trần Trọng Nha 09/26/2015
Hãy Yên Lặng...Chờ Đợi...Và Làm ! Mục sư Thái Phú Quí 09/20/2015
Sự Khôn Ngoan Từ Trên Mục sư Thái Phú Quí 09/13/2015
Sự Biến Hóa - Transition Mục sư Thomi Wilson 09/06/2015
Khi Nào Phép Lạ Xảy Ra? Mục sư Thái Phú Quí 08/30/2015
Người Canh Giữ Mục sư Thái Phú Quí 08/23/2015
Kết Quả Của Sự Phục Vụ Chúa Mục sư Thái Phú Quí 08/16/2015
Cám Dỗ & Điều Ác Mục sư Thái Phú Quí 08/09/2015
Xin Tha Tội Lỗi... Mục sư Thái Phú Quí 08/02/2015
Đồ Ăn Đủ Ngày Mục sư Thái Phú Quí 07/26/2015
Cơ Đốc Nhân và Việc Lành Mục sư Thái Phú Quí 07/19/2015
Ý Cha Được Nên Mục sư Thái Phú Quí 07/12/2015
Nước Cha Được Đến Mục sư Thái Phú Quí 07/05/2015
Danh Cha Được Thánh Mục sư Thái Phú Quí 06/28/2015
Nô-Ê - Một Người Cha Mục sư Thái Phú Quí 06/21/2015
"Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời" Mục sư Thái Phú Quí 06/14/2015
Tìm Kiếm Chúa Trong Lúc Gặp Khó Khăn Mục sư Thomi Wilson 06/07/2015
Tội Nào Được Tha? Mục sư Thái Phú Quí 05/31/2015
Điều Cha Đã Hứa Mục sư Thái Phú Quí 05/24/2015
Đặc Quyền & Trách Nhiệm Mục sư Thái Phú Quí 05/17/2015
Gia Đình Trong Chúa Mục sư Thái Phú Quí 05/10/2015
Cây Nho Không Trái Mục sư Thái Phú Quí 05/03/2015
Chớ Tìm Kiếm Bê-tên Mục sư Thái Phú Quí 04/26/2015
Cây Nho Được Thăm Viếng Mục sư Thái Phú Quí 04/19/2015
Ai Là Người Lân Cận? Mục sư Thái Phú Quí 04/12/2015
Đi / Go Mục sư Thomi Wilson 04/11/2015
Đấng Christ Sống Trong Tôi Mục sư Thái Phú Quí 04/05/2015
Chịu Đóng Đinh Với Đấng Christ Mục sư Thái Phú Quí 04/03/2015
Chịu Đóng Đinh Với Đấng Christ Mục sư Thái Phú Quí 03/29/2015
Làm Điều Chúa Muốn Mục sư Thái Phú Quí 03/22/2015
Khoe Mình Trong Chúa Mục sư Thái Phú Quí 03/15/2015
Bước Theo Chúa Mục sư Thái Phú Quí 03/08/2015
Run / Finish  -  Chạy / Hoàn Tất Mục sư Thomi Wilson 03/01/2015
Phước Mục sư Thái Phú Quí 02/22/2015
Vâng Lời Chúa Mục sư Thái Phú Quí 02/15/2015
Hội Thánh Hiệp Một Mục sư Thái Phú Quí 02/08/2015
Năng Lực Của Hội Thánh Mục sư Thái Phú Quí 02/01/2015
Hội Thánh Vững Mạnh Mục sư Thái Phú Quí 01/25/2015
Người Hầu Việc Đức Chúa Trời Mục sư Thái Phú Quí 01/18/2015
Sống Đầy Kết Quả Mục sư Dương Thiên Ân 01/11/2015
Thông Điệp Đầu Năm Mục sư Thái Phú Quí 01/04/2015
 
       
     
  Copyright © 1975-2023 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org