Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nh Lược Sử Ban Ngnh Hnh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Lin Lạc
 

 

Chương Trnh Đọc Kinh Thnh 2 Năm

2019-2020

01/06/2019    R-ma 1-2 Sng-thế K 1-3 Gi-su 1-5
01/13/2019    Thi-thin 1-2 Gip 1-2 -sai 1-6 Ma-thi-ơ 1-2
01/20/2019    R-ma 3-4 Sng-thế K 4-7 Gi-su 6-10
01/27/2019    Thi-thin 3-5 Gip 3-4 -sai 7-11 Ma-thi-ơ 3-4
02/03/2019    R-ma 5-6 Sng-thế K 8-11 Gi-su 11-15
02/10/2019    Thi-thin 6-8 Gip 5-6 -sai 12-17 Ma-thi-ơ 5-7
02/17/2019    R-ma 7-8 Sng-thế K 12-15 Gi-su 16-20
02/24/2019    Thi-thin 9-11 Gip 7-8 -sai 18-22 Ma-thi-ơ 8-10
03/03/2019    R-ma 9-10 Sng-thế K 16-19 Gi-su 21-24
03/10/2019    Thi-thin 12-14 Gip 9-10 -sai 23-28 Ma-thi-ơ 11-13
03/17/2019    R-ma 11-12 Sng-thế K 20-23 Cc Quan Xt 1-6
03/24/2019    Thi-thin 15-17 Gip 11-12 -sai 29-33 Ma-thi-ơ 14-16
03/31/2019    R-ma 13-14 Sng-thế K 24-27 Cc Quan Xt 7-11
04/07/2019    Thi-thin 18-20 Gip 13-14 -sai 34-39 Ma-thi-ơ 17-19
04/14/2019    R-ma 15-16 Sng-thế K 28-31 Cc Quan Xt 12-16
04/21/2019    Thi-thin 21-23 Gip 15-16 -sai 40-44 Ma-thi-ơ 20-22
04/28/2019    I C-rinh-t 1-2 Sng-thế K 32-35 Cc Quan Xt 17-21
05/05/2019    Thi-thin 24-26 Gip 17-18 -sai 45-50 Ma-thi-ơ 23-25
05/12/2019    I C-rinh-t 3-4 Sng-thế K 36-39 Ru-tơ
05/19/2019    Thi-thin 27-29 Gip 19-20 -sai 51-55 Ma-thi-ơ 26-28
05/26/2019    I C-rinh-t 5-6 Sng-thế K 40-43 I Sa-mu-n 1-5
06/02/2019    Thi-thin 30-32 Gip 21-22 -sai 56-61 Mc 1-2
06/09/2019    I C-rinh-t 7-8 Sng-thế K 44-47 I Sa-mu-n 6-10
06/16/2019    Thi-thin 33-35 Gip 23-24 -sai 62-66 Mc 3-4
06/23/2019    I C-rinh-t 9-10 Sng-thế K 48-50 I Sa-mu-n 11-15
06/30/2019    Thi-thin 36-38 Gip 25-26 Gi-r-mi 1-6 Mc 5-6
07/07/2019    I C-rinh-t 11-12 Xuất -dp-t K 1-4 I Sa-mu-n 16-20
07/14/2019    Thi-thin 39-41 Gip 27-28 Gi-r-mi 7-11 Mc 7-8
07/21/2019    I C-rinh-t 13-14 Xuất -dp-t K 5-8 I Sa-mu-n 21-25
07/28/2019    Thi-thin 42-44 Gip 29-30 Gi-r-mi 12-16 Mc 9-10
08/04/2019    I C-rinh-t 15-16 Xuất -dp-t K 9-12 I Sa-mu-n 26-31
08/11/2019    Thi-thin 45-47 Gip 31-32 Gi-r-mi 17-21 Mc 11-12
08/18/2019    II C-rinh-t 1-3 Xuất -dp-t K 13-16 II Sa-mu-n 1-4
08/25/2019    Thi-thin 48-50 Gip 33-34 Gi-r-mi 22-26 Mc 13-14
09/01/2019    II C-rinh-t 4-5 Xuất -dp-t K 17-20 II Sa-mu-n 5-9
09/08/2019    Thi-thin 51-53 Gip 35-36 Gi-r-mi 27-31 Mc 15-16
09/15/2019    II C-rinh-t 6-8 Xuất -dp-t K 21-24 II Sa-mu-n 10-14
09/22/2019    Thi-thin 54-56 Gip 37-38 Gi-r-mi 32-36 Lu-ca 1-2
09/29/2019    II C-rinh-t 9-10 Xuất -dp-t K 25-28 II Sa-mu-n 15-19
10/06/2019    Thi-thin 57-59 Gip 39-40 Gi-r-mi 37-41 Lu-ca 3-4
10/13/2019    II C-rinh-t 11-13 Xuất -dp-t K 29-32 II Sa-mu-n 20-24
10/20/2019    Thi-thin 60-62 Gip 41-42 Gi-r-mi 42-46 Lu-ca 5-6
10/27/2019    Ga-la-ti 1-3 Xuất -dp-t K 33-36 I Cc Vua 1-4
11/03/2019    Thi-thin 63-65 Chm-ngn 1 Gi-r-mi 47-52 Lu-ca 7-8
11/10/2019    Ga-la-ti 4-6 Xuất -dp-t K 37-40 I Cc Vua 5-9
11/17/2019    Thi-thin 66-68 Chm-ngn 2-3 Ca-thương Lu-ca 9-10
11/24/2019    -ph-s 1-3 L-vi K 1-3 I Cc Vua 10-13
12/01/2019    Thi-thin 69-71 Chm-ngn 4 -x-chi-n 1-6 Lu-ca 11-12
12/08/2019    -ph-s 4-6 L-vi K 4-6 I Cc Vua 14-18
12/15/2019    Tạm Nghỉ cuối năm
12/22/2019    Tạm Nghỉ cuối năm
12/29/2019    Tạm Nghỉ cuối năm

 

Tờ Chương Trnh mỗi tuần 2019

01/06/2019   "Một Năm Nhn Lại"
01/13/2019   "Chng Ta Yu"
01/20/2019   "Hội Thnh Hiệp Một"
01/27/2019   "Chức Vụ Phục Vụ"
02/03/2019   "Đời Sống Sung Mn"
02/10/2019   "Đầy Đủ Trong Cha"
02/17/2019   "Nhen Lại Tnh Yu"
02/24/2019   "Thực Trạng Hội Thnh C-rinh-t"
03/03/2019   "DẤU HIỆU NGƯỜI TRƯỞNG THNH"
03/10/2019   "Người Được Sai Đi"
03/17/2019   "Hy Lm Theo Lời"
03/24/2019   "Bi Học Tha Thứ -Trong sch Gip"
03/31/2019   "Bi Học Tha Thứ -Trong sch Sng-thế-k"
04/07/2019   "Người Gieo Giống"
04/14/2019   "Đấng Christ V Chng Ta Chịu Chết"
04/19/2019   "Bằng Chứng của Tnh Yu"
04/21/2019   "Bnh An Trong Cha Phục Sinh"
04/28/2019   "BAPTISM"
05/05/2019   "Cộng Đồng Dn Cha"
05/12/2019   "Người Mẹ Khng Tn"
05/19/2019   "C Con Đy, Nhưng!"
05/26/2019   Hội Đồng Bồi Linh
06/02/2019   "Hnh Trnh Thuộc Linh"
06/09/2019   "Cng Tc Của Đức Thnh Linh"
06/16/2019   "Di Sản của Người Cha"
06/23/2019   "Tn đồ Lu Năm !"
06/30/2019   "B Quyết Sống Thỏa Lng"
07/07/2019   "Dng Hiến Hết Lng"
07/14/2019   "N TỨ v GY DỰNG HỘI THNH"
07/21/2019   "Bi Học Từ Hội Thnh C-rinh-t"
07/28/2019   "BỊ BUỘC hay TNH NGUYỆN?"
08/04/2019   "Đối Diện Cm Dỗ"
08/11/2019   "Hy Sẵn Sng"
08/18/2019   "Theo Cha"
08/25/2019   "Tập Tnh Sự Tin Knh"
09/01/2019   "Đức Thnh Linh Cảnh Bo"
09/08/2019   "Sức khỏe tm linh"
09/15/2019   "Hoạch Định Tương Lai"
09/22/2019   "Đến Với Cha, Sống Với Nhau"
09/29/2019   "Bước Đi Bởi Đức Tin"
10/06/2019   "Đồng Hnh Với Cha"
10/13/2019   "THẤT BẠI DO THNH CNG (Fail the Test of Success)"
10/20/2019   "Bầy Chin Của Người Chăn Hiền Lnh"
10/27/2019   "Đời Sống Gy Ảnh Hưởng"
11/03/2019   "Chng Ti Thuộc Về Ngi - We Are His"
11/10/2019   "Người Hầu Việc Cha"
11/17/2019   "Hầu Việc Cha Cch Vui Mừng"
11/24/2019   "Hy Đến Cảm Tạ Cha!"
12/01/2019   "Thờ Phượng Thật"
12/08/2019   "Chờ Đn Ging Sinh"
12/15/2019   "Sứ Điệp Ma Ging Sinh"
12/22/2019   "Qu Tặng Cho Cha"
12/29/2019   "Bi Ca Ging Sinh -- Christmas Carols"

 

 
 
 
       
SỐ 1 ( 12/2011 )   SỐ 2 ( 02/2012 ) SỐ 3 ( 04/2012 )   SỐ 4 ( 06/2012 )
       
SỐ 5 ( 08/2012 )   SỐ 6 ( 10/2012 )   SỐ 7 ( 12/2012 ) SỐ 8 ( 02/2013 )
       
   
SỐ 9 ( 04/2013 ) SỐ 10 ( 06/2013 )    
       
 
 
     
   
  Copyright 1975-2019 Hội Thnh Tin Lnh Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org