Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
       
 

                          Bài giảng tháng 6 năm 2019

 

                  2019-06-16 Di Sản của Người Cha                                          2019-06-09 Công Tác Của Đức Thánh Linh                                    2019-06-02 Hành Tŕnh Thuộc Linh

Xem những bài giảng năm 2019

     

2019-05-26   

Chúa Jesus Đấng Ban Đời Sống Sung Măn MS Đoàn Trung Chánh

2019-05-19   

Có Con Đây, Nhưng...! MS Đoàn Trung Chánh

2019-05-12   

Người Mẹ Không Tên MS Thái Phú Quí

2019-05-05   

Cộng Đồng Dân Chúa MS Thái Phú Quí

2019-04-28   

BAPTISM Rev Paul Sommer

2019-04-21   

B́nh An Trong Chúa Phục Sinh MS Thái Phú Quí

2019-04-19   

Bằng Chứng của T́nh Yêu MS Thái Phú Quí

2019-04-14   

Đấng Christ V́ Chúng Ta Chịu Chết Dr. Scott Borderud

2019-04-07   

Người Gieo Giống MS Nguyễn Đức Tuệ

2019-03-31   

Bài Học Tha Thứ -Trong sách Gióp MS Thái Phú Quí

2019-03-24   

Bài Học Tha Thứ -Trong sách Sáng-thế-kư MS Thái Phú Quí

2019-03-17   

Hăy Làm Theo Lời MS Thái Phú Quí

2019-03-10   

Người Được Sai Đi MS Thái Phú Quí

2019-03-03   

Dấu Hiệu Người Trưởng Thành MS Thái Phú Quí

2019-02-24   

Thực Trạng Hội Thánh Cô-rinh-tô MS Thái Phú Quí

2019-02-17   

Nhen Lại T́nh Yêu MS Thái Phú Quí

2019-02-10   

Đầy Đủ Trong Chúa MS Thái Phú Quí

2019-02-03   

Đời Sống Sung Măn MS Thái Phú Quí

2019-01-27   

Chức Vụ Phục Vụ MS Thái Phú Quí

2019-01-20   

Hội Thánh Hiệp Một MS Thái Phú Quí

2019-01-13   

Chúng Ta Yêu... MS Thái Phú Quí

2019-01-06   

Cam Kết Đầu Năm MS Thái Phú Quí
 

Vào xem những bài giảng năm 2018

 

Vào xem /nghe những bài giảng năm 2017

 

Vào nghe những bài giảng năm 2016

 

Vào nghe những bài giảng năm 2015

 

Vào nghe những bài giảng năm 2014

 

Vào nghe những bài giảng năm 2013

 
     
 
  Copyright © 1975-2019 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org