Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nh Lược Sử Ban Ngnh Hnh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Lin Lạc
       
 

                                    Bi giảng năm 2018

 

                      2018-04-15 Danh Nước Cha                          

              2018-04-08 Chớ Cứng Lng, Song Hy Tin                                  2018-04-01 Cha Sống Lại V Chng Ta                                      2018-03-30 Cha Gnh Đau Thương...                           

      2018-03-25 Cha Cứu Thế, Mẫu Mực Của Chng Ta                   2018-03-18 Chớ Xt Đon, Hy Lm Gương II                     2018-03-11 Chớ Xt Đon, Hy Lm Gương I                           

                    2018-03-04 Con Trẻ Hay Trẻ Con?                                                    2018-02-25 Vng Lời Sống Đạo                                             2018-02-18 Giu C Trong Cha                          

                       2018-02-11 Hy Đến Gần Cha                                                  2018-02-04 Mặc Lấy Người Mới                                                  2018-01-28 Phục Vụ v Lm Gương

                       2018-01-21 Hội Thnh Kết Quả                                               2018-01-14 Ở Trong Nh Cha Lu Di                                2018-01-07 Người Chị Của Vị Tin Tri Lớn

Nghe những bi giảng trước đy

 
     
  Copyright 1975-2017 Hội Thnh Tin Lnh Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org