Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
       
 

                          Bài giảng tháng 11 năm 2021

 

                                                                            2021-11-28 Chưa Tới Mùa                                                    2021-11-25 Sống với ḷng biết ơn

                  2021-11-21 Người Giơ Đầu Chịu Báng                                         2021-11-14 Làm Ǵ Với Cỏ Lùng                                                    2021-11-07 Sống Khôn Ngoan

Xem những bài giảng năm 2021

 

2021-10-31   

Con Người Và Công Việc Chúa MS Phan Phụng Hưng

2021-10-24   

Tội Chắc Sẽ Đổ Lại MS Đặng Ngọc Kim

2021-10-17   

Bi Kịch Tại Bê-tên MS Nguyễn Hữu Ninh

2021-10-10   

Lật Ngược T́nh Thế MS Phan Thanh Liêm

2021-10-03   

Chúa Dẫn Dắt MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-09-26   

Nhân Sinh Quan Của Cơ Đốc Nhân MS Hà Minh Vinh

2021-09-19   

Tín Đồ Ngủ Mê MS Đặng Ngọc Kim

2021-09-12   

Để Có Thể Vượt Qua Nan Đề MS Phan Thanh Liêm

2021-09-05   

Đức Chúa Trời Lắng Nghe MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-08-29   

Khái Niệm Về Triết Học Và Thần Học MS Hà Minh Vinh

2021-08-22   

Đừng Nghe - Đừng Vội Hành Động MS Phan Phụng Hưng

2021-08-15   

Việc Làm Bởi Đức Tin Pastor Paul Sommer

2021-08-08   

Bài Học Từ Loài Chim MS Phan Thanh Liêm

2021-08-01   

Đức Chúa Trời Phục Hồi MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-07-25   

Của Lễ Sống Và Thánh MS Hà Minh Vinh

2021-07-18   

Cái “Nhưng” Của Chúa MS Đặng Ngọc Kim

2021-07-11   

Đức Chúa Trời An Ủi, Cứu Rỗi MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-07-04   

Rhythms of The Deeper Life (Nhịp Điệu Của Đời Sống Sâu Nhiệm Trong Chúa) Rev. David Gomez

2021-06-27   

Chạy Trốn Chúa MS Đặng Ngọc Kim

2021-06-20   

Ba Khía Cạnh T́nh Yêu Của Người Cha MS Vơ Bá Thanh

2021-06-13   

Nếp sống b́nh thường của Cơ Đốc nhân MS Hà Minh Vinh

2021-06-06   

Đức Chúa Trời Tể Trị MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-05-30   

Chúa Đ̣i Hỏi MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-05-23   

Một Ngày Bị Lăng Quên MS Phan Thanh Liêm

2021-05-16   

Hy Vọng Trong Sự Trầm Cảm (phần 2) MS Đặng Ngọc Kim

2021-05-09   

Người Mẹ Trong Gia Đ́nh Và Hội Thánh MS Hà Minh Vinh

2021-05-02   

Uy Quyền Trong Danh Chúa Jêsus MS Vơ Bá Thanh

2021-04-25   

Chia Sẻ Phúc Âm MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-04-18   

Can Đảm Hành Động MS Cao Quốc Nguyên

2021-04-11   

Người Truyền Đạo Của Đức Chúa Trời MS Hà Minh Vinh

2021-04-04   

Chúa Phục Sinh Đổi Mới Mọi Sự MS Đặng Ngọc Kim

2021-04-02   

C̣n Cách Nào Khác Không? MS Đặng Ngọc Kim

2021-03-28   

Để Không Thất Bại MS Phan Thanh Liêm

2021-03-21   

Hy Vọng Trong Sự Trầm Cảm (phần 1) MS Đặng Ngọc Kim

2021-03-14   

Con Đường Hẹp MS Hà Minh Vinh

2021-03-07   

Đức Chúa Trời Sai Phái MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-02-28   

Quyền Năng Từ Trên Cao MS Vơ Bá Thanh

2021-02-21   

Đồi Bại Khi Không Có Lời Chúa MS Đặng Ngọc Kim

2021-02-14   

Yêu Mến Chúa Hết Ḷng MS Hà Minh Vinh

2021-02-07   

Đức Chúa Trời Cảnh Tỉnh MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-01-31   

Niềm Hy Vọng Hạnh Phước MS Vơ Bá Thanh

2021-01-24   

Làm Thế Nào Để Được PHƯỚC Năm 2021 MS Phan Thanh Liêm

2021-01-17   

Biết Chúa Như Thế Nào? MS Đặng Ngọc Kim

2021-01-10   

Tin Cậy Vâng Lời MS Hà Minh Vinh

2021-01-03   

Người Dựng Nên Mới MS Vơ Alan (Lộc)
 

Vào xem những bài giảng năm 2020

 

Vào xem những bài giảng năm 2019

 

Vào xem những bài giảng năm 2018

 

Vào xem /nghe những bài giảng năm 2017

 

Vào nghe những bài giảng năm 2016

 

Vào nghe những bài giảng năm 2015

 

Vào nghe những bài giảng năm 2014

 

Vào nghe những bài giảng năm 2013

 
     
 
  Copyright © 1975-2021 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org