Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành Hình Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
       
 
 

Xem/Nghe những bài giảng năm 2017

     

2017-12-31   

Một Năm Nhìn Lại MS Thái Phú Quí

2017-12-24   

Giáng Sinh Lời Hứa Được Thực Hiện MS Thái Phú Quí

2017-12-17   

Đấng Lạ Lùng MS Thái Phú Quí

2017-12-10   

Những Người Tầm Thường Cho Công Tác Phi Thường MS Thái Phú Quí

2017-12-03   

Đừng Sợ MS Thái Phú Quí

2017-11-26   

THÁCH THỨC CỦA CHỨC VỤ MỚI MS Thái Phú Quí

2017-11-23   

DƯ DẬT TRONG SỰ CẢM TẠ MS Thái Phú Quí

2017-11-19   

ĐỨC CHÚA TRỜI NGHE THẤY XÉT MS Thái Phú Quí

2017-11-12   

TÔI SẼ NGỢI CA CHÚA MS Thái Phú Quí

2017-11-05   

Đếm Các Ngày MS Nguyễn Đức Tuệ

2017-10-29   

VINH HIỂN THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI MS Thái Phú Quí

2017-10-22   

ĐẤNG TRUNG BẢO DUY NHẤT MS Thái Phú Quí

2017-10-15   

CHỈ BỞI THÁNH KINH MS Thái Phú Quí

2017-10-08   

CHỈ BỞI ÂN ĐIỂN MS Thái Phú Quí

2017-10-01   

CHỈ BỞI ĐỨC TIN MS Thái Phú Quí

2017-09-24   

Sự Suy Gẫm của Lòng MS Thái Phú Quí

2017-09-17   

Ba Thứ Nợ MS Thái Phú Quí

2017-09-10   

Vâng Lời & Kết Quả MS Thái Phú Quí

2017-09-03   

Phước Của Người Công Bình MS Thái Phú Quí

2017-08-20   

Hãy Yên Lặng Và Nhận Biết Đức Chúa Trời MS Thái Phú Quí

2017-08-13   

Công vụ Đức Thánh Linh MS Hà Minh Vinh

2017-08-06   

Hứa Nguyện và Hoàn Nguyện MS Nguyễn Đức Tuệ

2017-07-30   

Sự Đầy Dẫy Đức Chúa Thánh Linh MS Hà Minh Vinh

2017-07-23   

Ai có tai, hãy nghe! MS Paul Sommer

2017-07-16   

Những Bước Thăng Trầm... MS Nguyễn Đức Tuệ

2017-07-09   

Sự Dâng Hiến Giả Hình MS Thái Phú Quí

2017-07-02   

Lời Nói Có Giá Trị MS Thái Phú Quí

2017-06-25   

Điều Tôi Tìm Kiếm MS Thái Phú Quí

2017-06-18   

Nước Mắt Một Người Cha MS Thái Phú Quí

2017-06-11   

Làm Sao Để Công Bình Hơn Người Pha-Ri-Si MS Thái Phú Quí

2017-06-04   

Tin Đạo - Sống Đạo - Chứng Đạo MS Thái Phú Quí

2017-05-28   

Sự Cứu Rỗi, Con Người Không Thể Làm Được MS Nguyễn Đức Tuệ

2017-05-28   

Hội Đồng Bồi Linh CA MS Trần Trọng Nha

2017-05-28   

Hội Đồng Bồi Linh CA MS Đỗ Thiệu Cường

2017-05-27   

Hội Đồng Bồi Linh CA MS Đỗ Thiệu Cường

2017-05-26   

Hội Đồng Bồi Linh CA MS Đỗ Thiệu Cường

2017-05-21   

Điều Răn Mới MS Thái Phú Quí

2017-05-14   

Rê-Bê-Ca: Người Vợ và Người Mẹ MS Thái Phú Quí

2017-05-07   

Sống Đắc Thắng: Dâng Chúa Đời Con MS Thái Phú Quí

2017-04-30   

Sống Đắc Thắng: Tôi Phải Chết MS Thái Phú Quí

2017-04-23   

Với Bạn, Chúa Jesus Là Ai? MS Thái Phú Quí

2017-04-16   

GẶP CHÚA PHỤC SINH MS Thái Phú Quí

2017-04-14   

MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN MS Thái Phú Quí

2017-04-09   

Đấng Christ Là Sự Sống Tôi MS Thái Phú Quí

2017-04-02   

Chớ Yêu Thế Gian (Love Not The World) MS Thái Phú Quí

2017-03-26   

Hãy Đâm Rễ…! MS Thái Phú Quí

2017-03-19   

Kinh Thánh Bày Tỏ Ý Muốn Đức Chúa Trời MS Phan Thanh Bình

2017-03-12   

Phó Thác & Nhờ Cậy Đức Chúa Trời MS Thái Phú Quí

2017-03-05   

Chúa Sống Trong Tôi (The Christ-Controlled Life) MS Thái Phú Quí

2017-02-26   

Giao Việc Cho Người Trung Thành MS Thái Phú Quí

2017-02-19   

Jesus - Cứu Chúa Tôi MS Thái Phú Quí

2017-02-12   

Đấng Thánh Hóa Chúng Ta MS Thái Phú Quí

2017-02-05   

Sự Chữa Lành Thiên Thượng MS Thái Phú Quí

2017-01-29   

Hãy Hát Một Bài Ca Mới MS Thái Phú Quí

2017-01-22   

Nền Tảng Của Hội Thánh MS Thái Phú Quí

2017-01-15   

Mục đích của Hội Thánh MS Thái Phú Quí

2017-01-08   

Đổi Mới Như Cũ MS Thái Phú Quí

2017-01-01   

SỐNG VỚI QUÁ KHỨ hay HỌC TỪ QUÁ KHỨ? MS Thái Phú Quí
 
     
  Copyright © 1975-2023 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org