Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành Hình Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
       
 
 

Nghe những bài giảng năm 2015

     

2015-12-27   

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta MS Thái Phú Quí

2015-12-24   

Tin Mừng Cho Muôn Dân MS Thái Phú Quí

2015-12-20   

Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh MS Thái Phú Quí

2015-12-13   

Người Được Chúa Sai MS Thái Phú Quí

2015-12-06   

Hiệp Nhất - Unity MS Thomi Wilson

2015-11-29   

Tình Yêu Bị Thử Thách MS Thái Phú Quí

2015-11-26   

Làm Sao Trả Nổi? MS Thái Phú Quí

2015-11-22   

Yêu Là Khi...Love Was When... MS Thái Phú Quí

2015-11-15   

Quản Trị Sự Ban Cho MS Thái Phú Quí

2015-11-08   

Tôi: Quan Trọng Hay Hữu Ích? MS Thái Phú Quí

2015-11-01   

Thờ Phượng: Dâng Hiến và Biến Đổi MS Thái Phú Quí

2015-10-25   

Tôi Mắc Nợ MS Thái Phú Quí

2015-10-18   

Chúng Ta Là Sự Sáng MS Thái Phú Quí

2015-10-11   

Tình Yêu Sửa Phạt MS Thái Phú Quí

2015-10-04   

Khai Trình - The Declaration MS Thái Phú Quí

2015-09-27   

Xây Dựng Hội Thánh MS Trần Trọng Nha

2015-09-26   

Hướng Tới Tương Lai MS Trần Trọng Nha

2015-09-20   

Hãy Yên Lặng...Chờ Đợi...Và Làm! MS Thái Phú Quí

2015-09-13   

Sự Khôn Ngoan Từ Trên MS Thái Phú Quí

2015-09-06   

Sự Biến Hóa - Transition MS Thomi Wilson

2015-08-30   

Khi Nào Phép Lạ Xảy Ra? MS Thái Phú Quí

2015-08-23   

Người Canh Giữ MS Thái Phú Quí

2015-08-16   

Kết Quả Của Sự Phục Vụ Chúa MS Thái Phú Quí

2015-08-09   

Cám Dỗ & Điều Ác MS Thái Phú Quí

2015-07-26   

Đồ Ăn Đủ Ngày MS Thái Phú Quí

2015-07-19   

Cơ Đốc Nhân và Việc Lành MS Thái Phú Quí

2015-07-12   

Ý Cha Được Nên MS Thái Phú Quí

2015-07-05   

Nước Cha Được Đến MS Thái Phú Quí

2015-06-28   

Danh Cha Được Thánh MS Thái Phú Quí

2015-06-21   

Nô-Ê - Một Người Cha MS Thái Phú Quí

2015-06-14   

Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời MS Thái Phú Quí

2015-06-07   

Tìm Kiếm Chúa Trong Lúc Gặp Khó Khăn MS Thomi Wilson

2015-05-31   

Tội Nào Được Tha? MS Thái Phú Quí

2015-05-24   

Điều Cha Đã Hứa MS Thái Phú Quí

2015-05-17   

Đặc Quyền & Trách Nhiệm MS Thái Phú Quí

2015-05-10   

Gia Đình Trong Chúa MS Thái Phú Quí

2015-05-03   

Cây Nho Không Trái MS Thái Phú Quí

2015-04-26   

Chớ Tìm Kiếm Bê-tên MS Thái Phú Quí

2015-04-19   

Cây Nho Được Thăm Viếng MS Thái Phú Quí

2015-04-12   

Ai Là Người Lân Cận? MS Thái Phú Quí

2015-04-11   

Đi / Go MS Thomi Wilson

2015-04-05   

Đấng Christ Sống Trong Tôi MS Thái Phú Quí

2015-04-03   

Chịu Đóng Đinh Với Đấng Christ (2) MS Thái Phú Quí

2015-03-29   

Chịu Đóng Đinh Với Đấng Christ (1) MS Thái Phú Quí

2015-03-22   

Làm Điều Chúa Muốn MS Thái Phú Quí

2015-03-15   

Khoe Mình Trong Chúa MS Thái Phú Quí

2015-03-08   

Bước Theo Chúa MS Thái Phú Quí

2015-03-01   

Run / Finish  -  Chạy / Hoàn Tất MS Thomi Wilson

2015-02-22   

Phước MS Thái Phú Quí

2015-02-15   

Vâng Lời Chúa MS Thái Phú Quí

2015-02-08   

Hội Thánh Hiệp Một MS Thái Phú Quí

2015-02-01   

Năng Lực Của Hội Thánh MS Thái Phú Quí

2015-01-25   

Hội Thánh Vững Mạnh MS Thái Phú Quí

2015-01-18   

Người Hầu Việc Đức Chúa Trời MS Thái Phú Quí

2015-01-11   

Sống Đầy Kết Quả MS Thái Phú Quí

2015-01-04   

Thông Điệp Đầu Năm MS Thái Phú Quí
 
     
  Copyright © 1975-2023 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org