Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành Hình Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
       
 
 

Xem những bài giảng năm 2020

     

2020-12-27   

Những Lời Dặn Dò MS Thái Phú Quí

2020-12-24   

Tin Lành Từ Trời MS Thái Phú Quí

2020-12-20   

Kỳ Hạn Đã Được Trọn - The Fullness of Time MS Thái Phú Quí

2020-12-13   

Sửa Soạn Đón Chúa Giáng Sinh MS Thái Phú Quí

2020-12-06   

Hãy Cởi Giày Ngươi Ra! MS Thái Phú Quí

2020-11-29   

Vì Sao Tôi Ca Ngợi? MS Thái Phú Quí

2020-11-26   

Chúa Yêu Chúng Tôi Ở Đâu MS Thái Phú Quí

2020-11-22   

Đấng Christ Là Sự Sống Của Tôi MS Thái Phú Quí

2020-11-15   

Đấng Christ Là Sự Sống Của Tôi MS Thái Phú Quí

2020-11-08   

Thế Giới Rúng Động MS Thái Phú Quí

2020-11-01   

WHO will GO / AI sẽ ĐI MS Thái Phú Quí

2020-10-25   

Lựa Chọn MS Nguyễn Đức Tuệ

2020-10-18   

Ưu Tiên Trong Đời Sống MS Thái Phú Quí

2020-10-11   

Liên Hiệp Với Chúa MS Thái Phú Quí

2020-10-04   

Living Sent Rev. David Gomez

2020-09-27   

Vâng Lời Luôn Luôn MS Thái Phú Quí

2020-09-20   

Đánh Trận Tốt Lành MS Thái Phú Quí

2020-09-13   

Hãy Yêu Mến Lẫn Nhau MS Thái Phú Quí

2020-09-06   

Không Hổ Thẹn Về Tin Lành MS Thái Phú Quí

2020-08-30   

Tự Mãn Và Thỏa Hiệp MS Thái Phú Quí

2020-08-23   

Làm Mới Cam Kết Cũ MS Thái Phú Quí

2020-08-16   

Phục Hồi Cộng Đồng Đức Tin MS Thái Phú Quí

2020-08-09   

Thập Tự Giá Của Đấng Christ MS Thái Phú Quí

2020-08-02   

Chúng Ta Chẳng Ngã Lòng MS Thái Phú Quí

2020-07-26   

Hoàn Tất Cuộc Đua Thuộc Linh MS Thái Phú Quí

2020-07-19   

Nếp Sống Vui Mừng MS Thái Phú Quí

2020-07-12   

Vui Mừng Trong Chúa MS Thái Phú Quí

2020-07-05   

Hầu Việc Chúa Cách Khiêm Nhường MS Thái Phú Quí

2020-06-28   

Ngày Sau Rốt MS Thái Phú Quí

2020-06-21   

Ý Cha Được Nên MS Thái Phú Quí

2020-06-14   

Xây Dựng Đời Sống Cầu Nguyện MS Thái Phú Quí

2020-06-07   

Đầy Dẫy Đức Thánh Linh MS Thái Phú Quí

2020-05-31   

Hãy Đầy Dẫy Đức Thánh Linh MS Thái Phú Quí

2020-05-24   

Ta Đi Là Ích Lợi Cho Các Ngươi MS Thái Phú Quí

2020-05-17   

Chúa Đi Và Trở Lại MS Thái Phú Quí

2020-05-10   

SỰ THỜ PHƯỢNG của CÁC THÁNH ĐỒ MS Thái Phú Quí

2020-05-03   

Sống Xứng Đáng với Tin Lành MS Thái Phú Quí

2020-04-26   

Chúa Sống Lại! tôi Được Gì? MS Thái Phú Quí

2020-04-19   

Từ Thất Vọng Đến Hy Vọng MS Thái Phú Quí

2020-04-12   

Chúa Jesus Khóc MS Thái Phú Quí

2020-04-05   

Khi Ngã Lòng Tấn Công MS Thái Phú Quí

2020-03-29   

Kiểm Tra Đời Sống MS Thái Phú Quí

2020-03-22   

Lời Cầu Nguyện Được Nhậm MS Thái Phú Quí

2020-03-15   

Khi Sợ Hãi Tấn Công MS Thái Phú Quí

2020-03-08   

Bươn Tới Mục Tiêu MS Thái Phú Quí

2020-03-01   

Tấm Lòng Trong Sạch MS Thái Phú Quí

2020-02-23   

Làm Sao Đương Đầu Nghịch Cảnh MS Thái Phú Quí

2020-02-16   

Đặc Phước Cho Người Được Chọn MS Nguyễn Đức Tuệ

2020-02-09   

Nhận Biết Chúa MS Thái Phú Quí

2020-02-02   

Hội Thánh Sẵn Sàng - High-Alert Church MS Thái Phú Quí

2020-01-26   

Lời Chúc Đầu Năm MS Thái Phú Quí

2020-01-19   

Người Được Chúa Dùng MS Thái Phú Quí

2020-01-12   

Tôi Sẽ Sợ Ai? MS Thái Phú Quí

2020-01-05   

Lời Khuyên Cho Năm Mới MS Thái Phú Quí
 
     
  Copyright © 1975-2023 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org