Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành Hình Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
       
 
 

Xem những bài giảng năm 2019

     

2019-12-29   

Bài Ca Giáng Sinh -- Christmas Carols MS Thái Phú Quí

2019-12-24   

Chúa Tình Yêu Giáng Sinh MS Thái Phú Quí

2019-12-22   

Quà Tặng Cho Chúa MS Thái Phú Quí

2019-12-15   

Sứ Điệp Mùa Giáng Sinh MS Thái Phú Quí

2019-12-08   

Chờ Đón Giáng Sinh MS Thái Phú Quí

2019-12-01   

Thờ Phượng Thật MS Thái Phú Quí

2019-11-28   

Tạ Ơn Đấng Tốt Lành MS Thái Phú Quí

2019-11-24   

Hãy Đến Cảm Tạ Chúa MS Thái Phú Quí

2019-11-17   

Hầu Việc Chúa Cách Vui Mừng MS Thái Phú Quí

2019-11-10   

Người Hầu Việc Chúa... MS Thái Phú Quí

2019-11-03   

Chúng Tôi Thuộc Về Ngài MS Thái Phú Quí

2019-10-27   

Đời Sống Gây Ảnh Hưởng MS Thái Phú Quí

2019-10-20   

Bầy Chiên của Người Chăn Hiền Lành MS Thái Phú Quí

2019-10-13   

Thất Bại Do Thành Công MS Thái Phú Quí

2019-10-06   

Đồng Hành với Chúa MS Nguyễn Đức Tuệ

2019-09-29   

Bước Đi Bởi Đức Tin MS Thái Phú Quí

2019-09-22   

Đến Với Chúa, Sống Với Nhau MS Thái Phú Quí

2019-09-15   

Hoạch Định Tương Lai MS Thái Phú Quí

2019-09-08   

Sức Khỏe Tâm Linh MS Thái Phú Quí

2019-09-01   

Đức Thánh Linh Cảnh Báo MS Thái Phú Quí

2019-08-25   

Tập Tành Sự Tin Kính MS Thái Phú Quí

2019-08-18   

Theo Chúa MS Thái Phú Quí

2019-08-11   

Hãy Sẵn Sàng MS Thái Phú Quí

2019-08-04   

Đối Diện Cám Dỗ MS Thái Phú Quí

2019-07-28   

Bị Buộc hay Tình Nguyện? MS Thái Phú Quí

2019-07-21   

Bài Học Từ Hội Thánh Cô-rinh-tô MS Thái Phú Quí

2019-07-14   

Ân Tứ và Gây Dựng Hội Thánh MS Thái Phú Quí

2019-07-07   

Dâng Hiến Hết Lòng MS Thái Phú Quí

2019-06-30   

Bí Quyết Sống Thỏa Lòng MS Thái Phú Quí

2019-06-23   

Tín đồ Lâu Năm ! MS Thái Phú Quí

2019-06-16   

Di Sản Của Người Cha MS Thái Phú Quí

2019-06-09   

Công Tác Của Đức Thánh Linh MS Thái Phú Quí

2019-06-02   

Hành Trình Thuộc Linh MS Thái Phú Quí

2019-05-26   

Chúa Jesus Đấng Ban Đời Sống Sung Mãn MS Đoàn Trung Chánh

2019-05-19   

Có Con Đây, Nhưng...! MS Đoàn Trung Chánh

2019-05-12   

Người Mẹ Không Tên MS Thái Phú Quí

2019-05-05   

Cộng Đồng Dân Chúa MS Thái Phú Quí

2019-04-28   

Baptism Rev Paul Sommer

2019-04-21   

Bình An Trong Chúa Phục Sinh MS Thái Phú Quí

2019-04-19   

Bằng Chứng của Tình Yêu MS Thái Phú Quí

2019-04-14   

Đấng Christ Vì Chúng Ta Chịu Chết Dr. Scott Borderud

2019-04-07   

Người Gieo Giống MS Nguyễn Đức Tuệ

2019-03-31   

Bài Học Tha Thứ -Trong sách Gióp MS Thái Phú Quí

2019-03-24   

Bài Học Tha Thứ -Trong sách Sáng-thế-ký MS Thái Phú Quí

2019-03-17   

Hãy Làm Theo Lời MS Thái Phú Quí

2019-03-10   

Người Được Sai Đi MS Thái Phú Quí

2019-03-03   

Dấu Hiệu Người Trưởng Thành MS Thái Phú Quí

2019-02-24   

Thực Trạng Hội Thánh Cô-rinh-tô MS Thái Phú Quí

2019-02-17   

Nhen Lại Tình Yêu MS Thái Phú Quí

2019-02-10   

Đầy Đủ Trong Chúa MS Thái Phú Quí

2019-02-03   

Đời Sống Sung Mãn MS Thái Phú Quí

2019-01-27   

Chức Vụ Phục Vụ MS Thái Phú Quí

2019-01-20   

Hội Thánh Hiệp Một MS Thái Phú Quí

2019-01-13   

Chúng Ta Yêu... MS Thái Phú Quí

2019-01-06   

Cam Kết Đầu Năm MS Thái Phú Quí
 
     
  Copyright © 1975-2019 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org