Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
       
 
 

Xem những bài giảng năm 2021

     

2021-12-26   

Chuẩn Bị Tấm Ḷng Qua Ba Cái Nh́n MS Nguyễn Cao Quốc

2021-12-24   

Lư Do Chúa Jesus Giáng Sinh MS Nguyễn Cao Quốc

2021-12-19   

Tín Đồ Bị Cá Nuốt MS Đặng Ngọc Kim

2021-12-12   

Những Phản Ứng Đối Với Giáng Sinh MS Phan Thanh Liêm

2021-12-05   

Trang Bị Để Phục Vụ Chúa MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-11-28   

Chưa Tới Mùa MS Phan Thanh Liêm

2021-11-25   

Sống với ḷng biết ơn MS Trần Trọng Nha

2021-11-21   

Người Giơ Đầu Chịu Báng MS Đặng Ngọc Kim

2021-11-14   

Làm Ǵ Với Cỏ Lùng MS Phan Phụng Hưng

2021-11-07   

Sống Khôn Ngoan MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-10-31   

Con Người Và Công Việc Chúa MS Phan Phụng Hưng

2021-10-24   

Tội Chắc Sẽ Đổ Lại MS Đặng Ngọc Kim

2021-10-17   

Bi Kịch Tại Bê-tên MS Nguyễn Hữu Ninh

2021-10-10   

Lật Ngược T́nh Thế MS Phan Thanh Liêm

2021-10-03   

Chúa Dẫn Dắt MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-09-26   

Nhân Sinh Quan Của Cơ Đốc Nhân MS Hà Minh Vinh

2021-09-19   

Tín Đồ Ngủ Mê MS Đặng Ngọc Kim

2021-09-12   

Để Có Thể Vượt Qua Nan Đề MS Phan Thanh Liêm

2021-09-05   

Đức Chúa Trời Lắng Nghe MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-08-29   

Khái Niệm Về Triết Học Và Thần Học MS Hà Minh Vinh

2021-08-22   

Đừng Nghe - Đừng Vội Hành Động MS Phan Phụng Hưng

2021-08-15   

Việc Làm Bởi Đức Tin Pastor Paul Sommer

2021-08-08   

Bài Học Từ Loài Chim MS Phan Thanh Liêm

2021-08-01   

Đức Chúa Trời Phục Hồi MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-07-25   

Của Lễ Sống Và Thánh MS Hà Minh Vinh

2021-07-18   

Cái “Nhưng” Của Chúa MS Đặng Ngọc Kim

2021-07-11   

Đức Chúa Trời An Ủi, Cứu Rỗi MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-07-04   

Rhythms of The Deeper Life (Nhịp Điệu Của Đời Sống Sâu Nhiệm Trong Chúa) Rev. David Gomez

2021-06-27   

Chạy Trốn Chúa MS Đặng Ngọc Kim

2021-06-20   

Ba Khía Cạnh T́nh Yêu Của Người Cha MS Vơ Bá Thanh

2021-06-13   

Nếp sống b́nh thường của Cơ Đốc nhân MS Hà Minh Vinh

2021-06-06   

Đức Chúa Trời Tể Trị MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-05-30   

Chúa Đ̣i Hỏi MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-05-23   

Một Ngày Bị Lăng Quên MS Phan Thanh Liêm

2021-05-16   

Hy Vọng Trong Sự Trầm Cảm (phần 2) MS Đặng Ngọc Kim

2021-05-09   

Người Mẹ Trong Gia Đ́nh Và Hội Thánh MS Hà Minh Vinh

2021-05-02   

Uy Quyền Trong Danh Chúa Jêsus MS Vơ Bá Thanh

2021-04-25   

Chia Sẻ Phúc Âm MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-04-18   

Can Đảm Hành Động MS Cao Quốc Nguyên

2021-04-11   

Người Truyền Đạo Của Đức Chúa Trời MS Hà Minh Vinh

2021-04-04   

Chúa Phục Sinh Đổi Mới Mọi Sự MS Đặng Ngọc Kim

2021-04-02   

C̣n Cách Nào Khác Không? MS Đặng Ngọc Kim

2021-03-28   

Để Không Thất Bại MS Phan Thanh Liêm

2021-03-21   

Hy Vọng Trong Sự Trầm Cảm (phần 1) MS Đặng Ngọc Kim

2021-03-14   

Con Đường Hẹp MS Hà Minh Vinh

2021-03-07   

Đức Chúa Trời Sai Phái MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-02-28   

Quyền Năng Từ Trên Cao MS Vơ Bá Thanh

2021-02-21   

Đồi Bại Khi Không Có Lời Chúa MS Đặng Ngọc Kim

2021-02-14   

Yêu Mến Chúa Hết Ḷng MS Hà Minh Vinh

2021-02-07   

Đức Chúa Trời Cảnh Tỉnh MS Nguyễn Đức Tuệ

2021-01-31   

Niềm Hy Vọng Hạnh Phước MS Vơ Bá Thanh

2021-01-24   

Làm Thế Nào Để Được PHƯỚC Năm 2021 MS Phan Thanh Liêm

2021-01-17   

Biết Chúa Như Thế Nào? MS Đặng Ngọc Kim

2021-01-10   

Tin Cậy Vâng Lời MS Hà Minh Vinh

2021-01-03   

Người Dựng Nên Mới MS Vơ Alan (Lộc)
 
     
  Copyright © 1975-2022 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org