Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nh Lược Sử Ban Ngnh Hnh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Lin Lạc
       
 
 

Nghe những bi giảng năm 2016

     

2016-12-25   

Hy Dấy Ln V Sng Le Ra MS Thi Ph Qu

2016-12-18   

Cng Việc Của Sự Sng MS Thi Ph Qu

2016-12-11   

The Love Of God MS Thomi Wilson

2016-12-04   

Tri Của Sự Sng MS Thi Ph Qu

2016-11-27   

Đấng Christ & Hội Thnh Ngi MS Thi Ph Qu

2016-11-24   

V Sao Khng Tạ Ơn Cha? MS Thi Ph Qu

2016-11-20   

Đừng Qun Nhiệm Vụ! MS Thi Ph Qu

2016-11-13   

V Sao Cha Chọn Ti? MS Thi Ph Qu

2016-11-06   

Ngươi Yu Ta Chăng? MS Thi Ph Qu

2016-10-30   

Khim Nhường Giải Quyết Xung Đột MS Thi Ph Qu

2016-10-23   

Ngy Của Cha MS Thi Ph Qu

2016-10-16   

Tha Thứ Mấy Lần? MS Thi Ph Qu

2016-10-09   

Water, Works & Words MS Wayne Spriggs

2016-10-02   

Hội Thnh Đầu Tin MS Thomi Wilson

2016-09-25   

Tự Do Hầu Việc Cha MS Nguyễn Hồ Dũng

2016-09-18   

Trung Thnh MS Thi Ph Qu

2016-09-11   

Người Quản L Trung Tn MS Thi Ph Qu

2016-09-04   

Hội Thnh Sống Mạnh (A Healthy Church) MS Trần Trọng Nha

2016-08-28   

Ai L Bạn Thật? MS Thi Ph Qu

2016-08-21   

Your Little With God is Always Enough MS Wayne Spriggs

2016-08-14   

Thuận Phục Cha MS Thi Ph Qu

2016-08-07   

Bạn Muốn G Khi Phục Vụ? MS Thi Ph Qu

2016-07-31   

Phước Lnh Theo Đền Thờ Mới MS Thi Ph Qu

2016-07-24   

Đền Thờ Mới Vinh Quang MS Thi Ph Qu

2016-07-17   

Đền Thờ Cũ Trng Lệ MS Thi Ph Qu

2016-07-10   

Hội Thnh Ny Sẽ Đi Về Đu? MS Thi Ph Qu

2016-07-03   

Ti C Phải L Người Cơ-Đốc Khng? MS Thi Ph Qu

2016-06-26   

Được Giải Cứu Từ Vũng Lầy MS Thi Ph Qu

2016-06-19   

Gia Đnh Cơ Đốc MS Thi Ph Qu

2016-06-12   

Ti Sẽ Chẳng Thiếu Thốn G MS Nguyễn Đức Tuệ

2016-06-05   

Đấng Chu Cấp Siu Việt MS Thomi Wilson

2016-05-29   

Đn Bạn Đ Đủ Dầu? MS Thi Ph Qu

2016-05-22   

Được Gy Dựng V Bnh An Từ Thnh Linh MS Thi Ph Qu

2016-05-15   

Cầu Nguyện Cho Gi-ru-sa-lem MS Thi Ph Qu

2016-05-08   

Tnh Yu Thin Cha MS Thi Ph Qu

2016-04-20   

Kiễm Tra Sức Khỏe Thuộc Linh MS Thi Ph Qu

2016-04-17   

Người Cng Bnh Trong Đường Cng Bnh MS Thi Ph Qu

2016-04-10   

Được Cứu Để Phục Vụ MS Thi Ph Qu

2016-04-03   

Điều Chắc Chắn Nhất Trn Đời MS Thi Ph Qu

2016-03-27   

Hy Vọng Nơi Đấng Sống MS Thi Ph Qu

2016-03-25   

Vng Phục Cha MS Thi Ph Qu

2016-03-20   

Noi Dấu Chn Cha MS Thi Ph Qu

2016-03-13   

Hy Đến Xem... MS Thi Ph Qu

2016-03-06   

Dealing With Disappointment MS Thomi Wilson

2016-02-28   

Cơ Hội No Cho Ti? MS Thi Ph Qu

2016-02-21   

Cơ Hội No Cho Giu-Đa? MS Thi Ph Qu

2016-02-14   

Người Chăn Hiền Lnh MS Thi Ph Qu

2016-02-07   

Đấng Chăn Giữ Ti MS Thi Ph Qu

2016-01-31   

Chức Vụ Cầu Thay MS Thi Ph Qu

2016-01-24   

Tương Giao Với Đức Cha Trời MS Thi Ph Qu

2016-01-10   

Hai Điều Cần Biết MS Thi Ph Qu

2016-01-03   

Trong Tay Chng Ta C G? MS Thi Ph Qu
 
     
  Copyright 1975-2023 Hội Thnh Tin Lnh Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org