ENGLISH SERVICE  @ 10:00 AM   ||

THỜ PHƯỢNG TIẾNG VIỆT  @ 11:15 AM

Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us

     
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
                 
 

 
   
                 
 

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »      
============= *** =============

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho việc t́m mời một Mục sư Thanh niên và công việc Chúa trong những ngày tháng sắp đến.

============= *** =============
Xin mời quư ông bà đến nhà thờ vào mỗi sáng thứ Bảy tuần lễ thứ ba mổi tháng để cùng tham dự buổi (Breakfast & Prayer) sau giờ Tỉnh nguyện của Hội Thánh và góp công vào công việc bảo tŕ cơ sở nhà Chúa.
============= *** =============

Để chuẩn bị cho chương tŕnh Lễ Tạ Ơn năm nay, xin mời các Ban Ngành trong Hội Thánh sắp xếp th́ giờ để tập hát. Kính mời Ban Nam Nữ Giới ở lại tập hát sau giờ ăn trưa ngày Chúa Nhật, bắt đầu từ trưa hôm nay, 16 tháng 10 năm 2016.

============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============

Tạ ơn Chúa v́ sứ điệp từ Lời Chúa qua Mục sư Wayne Spriggs. Xin Chúa cho Hội Thánh Ngài sẽ kinh nghiệm những ơn phước lớn lao qua đức tin bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Xin Cha trên trời ở cùng và đầy ơn trên chức vụ của Mục sư Spriggs giữa ṿng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ.

============= *** =============

Hội Thánh chân thành cảm ơn Mục sư Nguyễn Hồ Dũng đă đến thăm viếng và có sứ điệp của Chúa cho Hội Thánh và Thanh Thiếu Niên. Xin Đức Chúa Trời ở cùng và đầy ơn trên chức vụ của ông bà mục sư.

============= *** =============

Tạ ơn Chúa v́ Lời Ngài qua đầy tớ Ngài. Hội Thánh chân thành cảm ơn Mục sư Trần Trọng Nha đă đến thăm viếng và có sứ điệp của Chúa cho Hội Thánh. Xin Đức Chúa Trời ở cùng và đầy ơn trên chức vụ của ông bà mục sư.

============= *** =============

Tạ ơn Chúa đă cho Trại Bồi Linh Nam Nữ Giới trong Hội Thánh diễn ra tại Trinity Pines Conference Center trong b́nh an và kết qủa tốt đẹp với sự tham dự của 58 con cái Chúa.

============= *** =============

SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

ÔB. Trương Q. Hiền

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

Bà Đào Thị Ánh Sáng

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Trung Niên Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Tạm Nghỉ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ
 Ngày: 10/16/2016
 Mục sư: Mục sư Thái Phú Quí
 Chủ Đề:

Tha Thứ Mấy Lần?

 Kinh Thánh:

Ma-thi-ơ 18:15-22

 Câu Gốc:

Lu-ca 17:3-4

    

 Bài Giảng Tuần Trước

 

   

 

   TỜ CHƯƠNG TR̀NH  /  BULLETIN

 

  T̀M HIỂU PHÚC ÂM  /  THE GOSPEL

     

  SỐ HIỆN DIỆN  / PRESENCE WEEKLY

     
   
Chúa Nhật: 10/16/2016
Người Lớn - Adults: 58
Thanh Niên - Youths: 19
Thiếu Nhi - Children: 25
Tổng Số Hiện Diện: 102
   
Thờ Phượng: 10/16/2016 
Thờ Phượng: 10/09/2016 
Thờ Phượng: 10/02/2016 
 

  Số lần truy cập website:

  Counter for Forums

 
 
» T́m Đâu Ra Hạnh Phúc...
» Trở Về Mái Nhà Xưa...
» Lời Làm Chứng Sống...
» Lời Làm Chứng...
» Ông Lê Thanh Nhàn 1,2,3...
» More....
           
  Copyright © 1975-2016 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                  12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org