Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
   
             

           
 
   
   

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »      
SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============
============= *** =============

 Bốn mươi bốn năm trước, vào Chúa Nhật ngày 17 tháng 8 năm 1975 là ngày chánh thức thành lập Hội Thánh Tin Lành Houston. Tạ ơn Chúa đă luôn ǵn giữ Hội Thánh và các con cái Chúa trong những năm tháng qua. Cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn dư dật trên mỗi con cái Ngài để hết thảy trở nên một công cụ và nhân chứng tốt cho Chúa, hầu cho tất cả chúng ta sẵn sàng nghênh đón ngày Chúa trở lại.

============= *** =============
Tạ ơn Đức Chúa Trời v́ sự dẫn dắt của Ngài trên Hội Thánh; Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston (the Vietnamese Alliance Church, Houston) chính thức là một Hội Thánh thành viên của Giáo Hạt Tây Nam Hoa Kỳ thuộc Tổng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA).

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

Tạm nghỉ

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

ÔB. Lê Văn Chín

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Nhà Thờ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ

Bài Giảng Tuần Trước

2018-12-24  Lễ Giáng Sinh

2019 - Lễ Thương Khó & Phục Sinh

   

 

 

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

 

PHÚC ÂM HẰNG NGÀY –                                                                DAILY DEVOTION

   
 
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
» Viet Christian
» Nhu Liệu Thánh Kinh
» Cơ Đốc Nhân Việt Nam
» Đài Nguồn Sống
» Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Số lần truy cập website:

Counter for Forums

         
 
  Thứ Hai - Vợ Chồng Hiệp Một Trong Sự Dạy Đạo  
  Thứ Ba - Giảng Dạy Lời Của Lẽ Thật  
  Thứ Tư - Dạy Trong Uy Quyền Của Chúa  
  Thứ Năm - Ân Tứ Dạy Dỗ  
  Thứ Sáu - Hiệp Một Hỗ Trợ Anh Em Ḿnh
  Thứ Bảy - Người Dạy Dỗ  
  Chúa Nhật - Tự Cứu Được Chăng?  
   
  Copyright © 1975-2019 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                   12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org