Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
   
             

           
 
   
   

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »      
SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============

Hội Thánh cám ơn Chúa v́ bà Đặng Kim Ngân đă tiếp nhận Chúa

vào sáng Chúa Nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2018

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

ÔB. Trương Quang Hiền

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

Bà Đào Thị Ánh Sáng

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Tạm Nghỉ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Nhà Thờ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ

Bài Giảng Tuần Trước

2017-12-24  Lễ Giáng Sinh

2018 - Lễ Thương Khó & Phục Sinh

   

 

 

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

 

PHÚC ÂM HẰNG NGÀY –                                                                DAILY DEVOTION

   
 
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
» Viet Christian
» Nhu Liệu Thánh Kinh
» Cơ Đốc Nhân Việt Nam
» Đài Nguồn Sống
» Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Số lần truy cập website:

Counter for Forums

         
 
  Thứ Hai - Tai Họa Thứ Nh́: Ếch Nhái  
  Thứ Ba - Tai Vạ Thứ Ba: Muỗi  
  Thứ Tư - Tai Vạ Thứ Tư: Ruồi Ṃng  
  Thứ Năm - Hội Thánh Yêu Thương  
  Thứ Sáu - Anh Em Như Thể Tay Chân 
  Thứ Bảy - Được Chọn Để Sống Giống Chúa  
  Chúa Nhật - Vững Tin trong Hoạn Nạn  
   
  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                  12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org