Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
   
             

           
 
   
   

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »      
SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============
Hội Thánh Chúa gửi lời chúc mừng đến tất cả các người cha trong Hội Thánh nhân ngày Từ Phụ! Nguyện Cha Thiên Thượng tuôn đổ ơn lành và t́nh yêu của Ngài trên mỗi người cha trong gia đ́nh, hầu dẫn dắt gia đ́nh bước đi trong đường tin kính Chúa.
============= *** =============
Tạ ơn Chúa v́ Lời Chúa qua đầy tớ Ngài. Hội Thánh Houston chân thành cảm ơn Mục sư Trần Trọng Nha, Mục Sư Đoàn Trung Chánh, Dr. Scott Borderud, Mục Sư Trần Thái Nhiệm, Mục sư Đặng Ngọc Kim, các vị Mục Sư & Truyền Đạo đă đến thăm viếng và có sứ điệp của Chúa cho Hội Thánh trong Hội Đồng Bồi Linh. Xin Đức Chúa Trời ở cùng và đầy ơn trên chức vụ của các Mục Sư.

 

============= *** =============
Tạ ơn Đức Chúa Trời v́ sự dẫn dắt của Ngài trên Hội Thánh; Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston (the Vietnamese Alliance Church, Houston) chính thức là một Hội Thánh thành viên của Giáo Hạt Tây Nam Hoa Kỳ thuộc Tổng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA).

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

Tạm Nghỉ

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

ÔB. Nguyễn P. B. Sơn

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Nhà Thờ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ

Bài Giảng Tuần Trước

2018-12-24  Lễ Giáng Sinh

2019 - Lễ Thương Khó & Phục Sinh

   

 

 

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

 

PHÚC ÂM HẰNG NGÀY –                                                                DAILY DEVOTION

   
 
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
» Viet Christian
» Nhu Liệu Thánh Kinh
» Cơ Đốc Nhân Việt Nam
» Đài Nguồn Sống
» Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Số lần truy cập website:

Counter for Forums

         
 
  Thứ Hai - Nói Sự Thật Trong T́nh Yêu Thương  
  Thứ Ba - Những Lời Nói Lăng Mạn  
  Thứ Tư - Niềm Đam Mê Ngọt Ngào  
  Thứ Năm - Sự Trốn Chạy Cần Thiết  
  Thứ Sáu - Đức Chúa Trời Của Sự Công B́nh
  Thứ Bảy - Khắc Phục Sai Lầm  
  Chúa Nhật - Tiếng Hát Trong Đêm  
   
  Copyright © 1975-2019 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                  12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org