Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
     
                 
 

 
         
   
     
                 
 

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »        
============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============

 

 

SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

 

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

Tạm Nghỉ

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

ÔB. MS Thái Phú Quí

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Tạm Nghỉ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Nhà Thờ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ

Bài Giảng Tuần Trước

 
 

2017-12-24  Lễ Giáng Sinh

2016-09-05 Trại Bồi Linh Nam Nữ Giới

 

   

   

   PHÚC ÂM HẰNG NGÀY –DAILY DEVOTION

 

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

       
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Số lần truy cập website:

Counter for Forums

 
Thứ Hai - Ơn Chúa Ḷng Ghi Sâu  
Thứ Ba - Đối Diện Với Quá Khứ Đau Buồn  
Thứ Tư - Làm Thành Lời Hứa  
Thứ Năm - Lạy Chúa, Con Yêu Ngài  
Thứ Sáu - Bí Quyết Tăng Trưởng Đức Tin  
Thứ Bảy - Sa-Tan Chẳng Có Quyền Chi  
Chúa Nhật - Ngơ Cụt của Cuộc Đời  
 
 
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
» Viet Christian
» Nhu Liệu Thánh Kinh
» Cơ Đốc Nhân Việt Nam
» Đài Nguồn Sống
» Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
             
  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                  12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org