Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
     
                 
 

 
         
   
     
                 
 

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »        
============= *** =============

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston gửi đến quư vị và gia đ́nh những lời chúc Giáng sinh và năm mới ấm áp nhất . Xin Chúa ban phúc lành đến quư vị và người thân trong mùa Giáng sinh năm nay và năm mới 2018.

============= *** =============
Xin mời quư ông bà đến nhà thờ vào mỗi sáng thứ Bảy tuần lễ thứ ba mổi tháng để cùng tham dự buổi (Breakfast & Prayer) sau giờ Tỉnh nguyện của Hội Thánh và góp công vào công việc bảo tŕ cơ sở nhà Chúa.

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============

Cảm tạ Chúa v́ chương tŕnh Lễ Giáng Sinh đă diễn ra một cách tốt đẹp và vinh hiển danh Chúa. Hội Thánh chân thành cảm ơn các ban ngành đă góp công sức cho chương tŕnh này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên quí vị và các con cái Chúa.

============= *** =============

Cảm tạ Chúa đă đưa một tín hữu tin nhận Chúa trong ngày Lễ Tạ Ơn.  Cầu-xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời tiếp tục ǵn-giữ, dẫn-dắt, và ban phước cho linh hồn này trên bước đường theo Chúa.

           

Cảm tạ Chúa v́ chương tŕnh Lễ Tạ Ơn đă diễn ra một cách tốt đẹp và vinh hiển danh Chúa. Hội Thánh chân thành cảm ơn các ban ngành đă góp công sức cho chương tŕnh này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên quí vị và các con cái Chúa.

SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

 

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

Tạm Nghỉ

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

ÔB. Đào Thiện Hiếu

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Tạm Nghỉ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Nhà Thờ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ

Bài Giảng Tuần Trước

 
 

2017-12-24  Lễ Giáng Sinh

2016-09-05 Trại Bồi Linh Nam Nữ Giới

 

   

   

   PHÚC ÂM HẰNG NGÀY –DAILY DEVOTION

 

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

       
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Số lần truy cập website:

Counter for Forums

 
Thứ Hai - Ăn Năn và Xưng Tội  
Thứ Ba - Đấng Có Một Không Hai  
Thứ Tư - Uống Nước Nhớ Nguồn  
Thứ Năm - Lượng Giá Cuối Năm  
Thứ Sáu - Sống Trong Phước Hạnh  
Thứ Bảy - Đời Sống Phước Hạnh  
Chúa Nhật - Đấng Nắm Giữ Tương Lai  
 
 
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
» Viet Christian
» Nhu Liệu Thánh Kinh
» Cơ Đốc Nhân Việt Nam
» Đài Nguồn Sống
» Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
             
  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                  12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org