Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Pictures Sermons Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
   
             

             
   
     
     

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »      
SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

============= *** =============

 

============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============

Cảm tạ Chúa v́ chương tŕnh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh đă diễn ra một cách tốt đẹp và vinh hiển danh Chúa. Hội Thánh chân thành cảm ơn các ban ngành đă góp công sức cho chương tŕnh này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên quí vị và các con cái Chúa

============= *** =============

Cảm tạ Chúa v́ chương tŕnh Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó đă diễn ra một cách tốt đẹp và vinh hiển danh Chúa. Hội Thánh chân thành cảm ơn các ban ngành đă góp công sức cho chương tŕnh này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên quí vị và các con cái Chúa.

============= *** =============
Tạ ơn Đức Chúa Trời v́ sự dẫn dắt của Ngài trên Hội Thánh; Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston (the Vietnamese Alliance Church, Houston) chính thức là một Hội Thánh thành viên của Giáo Hạt Tây Nam Hoa Kỳ thuộc Tổng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA).
============= *** =============

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 11:30 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:15 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

Tạm Ngưng

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

Tạm Ngưng

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Tư @ 8:00 pm Tạm Ngưng
Hội Thánh Thứ Năm @ 8:00 pm Online

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ

Bài Giảng Tuần Trước

2024-03-29  Lễ Thương Khó

2024-03-31  Lễ Phục Sinh

     

 

   

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

 

PHÚC ÂM HẰNG NGÀY –                                                                DAILY DEVOTION

   
 
   » Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
   » Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
   » Viet Christian
   » Nhu Liệu Thánh Kinh
   » Cơ Đốc Nhân Việt Nam
   » Đài Nguồn Sống
   » Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Số lần truy cập website:

Counter for Forums

           
 
  Thứ Hai - Lời Nói Của Kẻ Cám Dỗ  
  Thứ Ba - Những Bước Sa Ngă  
  Thứ Tư - Đắc Thắng Cám Dỗ  
  Thứ Năm - Đừng Để Bị Lừa Dối
  Thứ Sáu - Dấu Hiệu “Ngày Của Chúa”
  Thứ Bảy - Thời Gian Biểu Của Chúa
  Chúa Nhật - Chịu Khó Làm Việc  
   
  Copyright © 1975-2023 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                              12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org