Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
   
             

           
 
   
   

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »      
SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

============= *** =============

 

Hội Thánh cầu nguyện, chuẩn bị, mời thân hữu, và tham dự chương tŕnh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh của Hội Thánh trong năm nay. Lễ Giáng Sinh: Thứ Sáu, ngày 24 tháng 12 năm 2021, lúc 7:30 giờ tối.

============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============
Cảm tạ Chúa v́ chương tŕnh Lễ Tạ Ơn đă diễn ra một cách tốt đẹp và vinh hiển danh Chúa. Hội Thánh chân thành cảm ơn các ban ngành đă góp công sức cho chương tŕnh này.
============= *** =============

Hội Thánh gửi đến quư vị và gia đ́nh lời chúc năm mới sống trọn vẹn theo thánh ư Chúa. Cầu xin ân phước Chúa tuôn đổ tràn đầy trong cuộc sống quư vị và gia đ́nh trong năm 2021.

============= *** =============
Tạ ơn Đức Chúa Trời v́ sự dẫn dắt của Ngài trên Hội Thánh; Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston (the Vietnamese Alliance Church, Houston) chính thức là một Hội Thánh thành viên của Giáo Hạt Tây Nam Hoa Kỳ thuộc Tổng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA).
============= *** =============

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:15 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

Tạm Ngưng

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

Tạm Ngưng

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Tư @ 8:00 pm Online
Hội Thánh Thứ Năm @ 8:00 pm Online

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ

Bài Giảng Tuần Trước

2020-11-26  Lễ Tạ Ơn

2020-12-24 Lễ Giáng Sinh

   

 

 

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

 

PHÚC ÂM HẰNG NGÀY –                                                                DAILY DEVOTION

   
 
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
» Viet Christian
» Nhu Liệu Thánh Kinh
» Cơ Đốc Nhân Việt Nam
» Đài Nguồn Sống
» Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Số lần truy cập website:

Counter for Forums

         
 
  Thứ Hai - Chớ Mắc Lừa Bạn Bè Xấu  
  Thứ Ba - Thân Thể Sau Khi Sống Lại  
  Thứ Tư - Đắc Thắng Sự Chết  
  Thứ Năm - Hăy Tạ Ơn Chúa
  Thứ Sáu - Vâng Lời Chúa Trong Mọi Lĩnh Vực
  Thứ Bảy - Mạng Lưới Xây Dựng của Vua Sa-lô-môn
  Chúa Nhật - Nói Lời Ngay Thẳng  
   
  Copyright © 1975-2021 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                   12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org