Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
   
             

           
 
   
   

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »      
SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

Vào Chúa Nhật 14 tháng 4 năm 2019, hội đồng đặc biệt tại Hội Thánh đă biểu quyết chấp nhận Hiến Chương của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp, và đồng ư gia nhập vào Giáo Hạt Tây Nam Hoa Kỳ dưới sự chủ toạ của Mục sư Scott Borderud, Giáo Hạt Trưởng Tây Nam thuộc Tổng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ (the Southwestern District of the Christians & Missionaries Alliance).

Kể từ nay, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston (the Vietnamese Alliance Church, Houston) chính thức là một Hội Thánh thành viên của Giáo Hạt Tây Nam Hoa Kỳ thuộc Tổng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA).

Tạ ơn Đức Chúa Trời v́ sự dẫn dắt của Ngài trên Hội Thánh!

============= *** =============
Hội Thánh sẽ cử-hành Thánh lễ Báp-têm cho tân tín hữu vào tuần tới (04/28/2019). Cầu-xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời tiếp tục ǵn-giữ, dẫn-dắt, và ban phước cho các con dân của Ngài trên bước đường theo Chúa.
============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============
Cảm tạ ơn Chúa đă ban cho chương tŕnh “Thương Khó” và “Phục Sinh” vừa qua được diễn ra đầy phước hạnh. Hội Thánh cũng xin cảm ơn đến các ban ngành và con cái Chúa đă dự phần trong chương tŕnh.
============= *** =============
Hội Thánh rất vui mừng tạ ơn Chúa trong chương tŕnh “Thương Khó” và “Phục Sinh" đă có hai thân hữu tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của đời sống ḿnh.
============= *** =============

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

ÔB. Nguyễn V. Tuấn

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

ÔB. Trần Bích Miên

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Nhà Thờ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ

Bài Giảng Tuần Trước

2018-12-24  Lễ Giáng Sinh

2018 - Lễ Thương Khó & Phục Sinh

   

 

 

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

 

PHÚC ÂM HẰNG NGÀY –                                                                DAILY DEVOTION

   
 
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
» Viet Christian
» Nhu Liệu Thánh Kinh
» Cơ Đốc Nhân Việt Nam
» Đài Nguồn Sống
» Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Số lần truy cập website:

Counter for Forums

         
 
  Thứ Hai - Biết Chúa – Biết Ḿnh  
  Thứ Ba - Tỉnh Thức và Cầu Nguyện  
  Thứ Tư - Chịu Bao Oan Ức  
  Thứ Năm - V́ Ai Chúa Chịu Sỉ Nhục?  
  Thứ Sáu - Quang Cảnh Đau Thương
  Thứ Bảy - Rao Truyền Sự Chết của Chúa  
  Chúa Nhật - Sống cho Chúa Phục Sinh  
   
  Copyright © 1975-2019 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                  12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org