Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
   
             

           
 
   
   

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »      
SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

============= *** =============

Kính chúc quư Mục sư, quư tín hữu và thân hữu đón Xuân Canh Tư tràn đầy hạnh phúc và ân điển Chúa ban.

============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

Cảm tạ Chúa v́ chương tŕnh Lễ Giáng Sinh đă diễn ra một cách tốt đẹp và vinh hiển danh Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên quí vị và các con cái Chúa.

============= *** =============
Cảm tạ Chúa cho chương tŕnh Lễ Tạ Ơn được diễn ra cách phước hạnh và có một thân hữu đă bằng ḷng tiếp nhận Chúa.
============= *** =============
Tạ ơn Đức Chúa Trời v́ sự dẫn dắt của Ngài trên Hội Thánh; Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston (the Vietnamese Alliance Church, Houston) chính thức là một Hội Thánh thành viên của Giáo Hạt Tây Nam Hoa Kỳ thuộc Tổng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA).

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Tạm Ngưng

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ-Online

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Tạm Ngưng
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Tạm Ngưng

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

Tạm Ngưng

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

Tạm Ngưng

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Tạm Ngưng;
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Tạm Ngưng

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ

Bài Giảng Tuần Trước

2019-11-28  Lễ Tạ Ơn

2019-12-24 Lễ Giáng Sinh

   

 

 

  NỐI KẾT  /  LINKS

     

            KINH THÁNH - THÁNH CA

 

PHÚC ÂM HẰNG NGÀY –                                                                DAILY DEVOTION

   
 
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
» Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MB)
» Viet Christian
» Nhu Liệu Thánh Kinh
» Cơ Đốc Nhân Việt Nam
» Đài Nguồn Sống
» Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Lành
 
      » Kinh Thánh online
      » Thánh Ca Bắc Mỹ online
      » Thánh Ca Việt Nam
      » Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Số lần truy cập website:

Counter for Forums

         
 
  Thứ Hai - Gia Đ́nh  
  Thứ Ba - Ông Giê-trô Tin Nhận Đức Chúa Trời  
  Thứ Tư - Thức Ăn Của Chúa  
  Thứ Năm - Không Sống Theo Đời  
  Thứ Sáu - Nuôi Dưỡng Bằng Lời Chúa
  Thứ Bảy - Sống Nhờ Lời Chúa  
  Chúa Nhật - Chúa Nhật Tuần Lễ Thánh  
   
  Copyright © 1975-2020 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                   12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org