ENGLISH SERVICE  @ 10:00 AM   ||

THỜ PHƯỢNG TIẾNG VIỆT  @ 11:15 AM

Chào Mừng Quí Vị Đến Với Hội Thánh -  Welcome to Our Church!

Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us

     
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
                 
 

 
   
                 
 

 

                  THÔNG BÁO  /  UP COMING EVENTS             »      
============= *** =============

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho việc t́m mời một Mục sư Thanh niên và công việc Chúa trong những ngày tháng sắp đến.

============= *** =============
Xin mời quư ông bà đến nhà thờ vào mỗi sáng thứ Bảy tuần lễ thứ ba mổi tháng để cùng tham dự buổi (Breakfast & Prayer) sau giờ Tỉnh nguyện của Hội Thánh và góp công vào công việc bảo tŕ cơ sở nhà Chúa.
============= *** =============

Để chuẩn bị cho chương tŕnh Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh xin quư tín hữu cầu nguyện, chuẩn bị, mời thân hữu, và tham dự chương tŕnh Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh của Hội Thánh trong năm nay. Lễ Giáng Sinh: Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2016, lúc 19:30.

============= *** =============

CẢM TẠ / THANKSGIVING

============= *** =============

Cảm tạ Chúa v́ chương tŕnh "Lễ Tạ Ơn" đă diễn ra một cách tốt đẹp và vinh hiển danh Chúa. Hội Thánh chân thành cảm ơn các ban ngành đă góp công sức cho chương tŕnh này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại trên quí vị và các con cái Chúa.

============= *** =============

Hội-thánh đă long-trọng cử-hành Thánh Lễ Báp-Tem cho năm (5) tân tín hữu dưới sự cầu-nguyện và chúc phước của Mục sư Quản Nhiệm Thái Phú Quí.  Cầu-xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời tiếp tục ǵn-giữ, dẫn-dắt, và ban phước cho các con dân của Ngài trên bước đường theo Chúa.

============= *** =============

SINH HOẠT TRONG TUẦN /  WEEKLY ACTIVITIES   »

                     BÀI GIẢNG / SERMONS            »   

Sinh Hoạt

Ngày / Giờ

Địa Điểm Nhóm

Thờ Phượng - Worship

   
English Service Sunday @ 10:00 am

Nhà Thờ

Tiếng Việt Sunday @ 11:15 am

Nhà Thờ

Trường Chúa Nhật    -

Sunday School

 
English Sunday @ 11:30 am Nhà Thờ
Tiếng Việt Sunday @ 10:00 am Nhà Thờ

Cầu Nguyện Tuần Hoàn -

Weekly Prayer

 
Khu West Thứ Tư @ 8:00 pm

Tạm Nghỉ

Khu North Thứ Năm @ 8:00 pm

ÔB. Trần Q. Hưng

Học Kinh Thánh     -

Bible Study

 
Trung Niên Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Thanh Niên /Youth Thứ Sáu @ 8:00 pm Nhà Thờ
Hội Thánh Thứ Bảy @ 7:30 pm Nhà Thờ

Tĩnh Nguyện       - 

Morning Prayer

 
  Thứ 3-5-7 @ 8:00 am Nhà Thờ
 Ngày: 12/04/2016
 Mục sư: Mục sư Thái Phú Quí
 Chủ Đề:

Trái Của Sự Sáng

 Kinh Thánh:

Ê-phê-sô 5:8-14

 Câu Gốc:

Ê-phê-sô 5:8-9

    

 Bài Giảng Tuần Trước

 

   

 

   TỜ CHƯƠNG TR̀NH  /  BULLETIN

 

  T̀M HIỂU PHÚC ÂM  /  THE GOSPEL

     

  SỐ HIỆN DIỆN  / PRESENCE WEEKLY

     
   
Chúa Nhật: 12/04/2016
Người Lớn - Adults: 50
Thanh Niên - Youths: 18
Thiếu Nhi - Children: 14
Tổng Số Hiện Diện: 82
   
Thờ Phượng: 12/04/2016 
Thờ Phượng: 11/27/2016 
Thờ Phượng: 11/24/2016 
 

  Số lần truy cập website:

  Counter for Forums

 
 
» T́m Đâu Ra Hạnh Phúc...
» Trở Về Mái Nhà Xưa...
» Lời Làm Chứng Sống...
» Lời Làm Chứng...
» Ông Lê Thanh Nhàn 1,2,3...
» More....
           
  Copyright © 1975-2016 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                  12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org