Giảng Luận     
Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
   
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành Hình Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
   
Chủ Đề - Message Mục sư - Pastor Ngày - Date Nghe - Listen
Nô-ê: Người Công Bình Mục sư Thái Phú Quí 06/24/2018
Việc Của Đàn Ông: Quản Trị Mục sư Thái Phú Quí 06/17/2018
Làm Trọn Luật Pháp Mục sư Thái Phú Quí 06/10/2018
Những Câu Hỏi Trong Đời Sống... Mục sư Thái Phú Quí 06/03/2018
Đấng Sáng Tạo, Cứu Chuộc, Nâng Đỡ Mục sư Thái Phú Quí 05/27/2018
Đức Thánh Linh và Hội Thánh Mục sư Thái Phú Quí 05/20/2018
Người Nữ Tài Đức Mục sư Thái Phú Quí 05/13/2018
Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Mục sư Nguyễn Đức Tuệ 05/06/2018
Sống Mỗi Ngày Mục sư Thái Phú Quí 04/29/2018
Lẽ Thật Là Gì? Mục sư Thái Phú Quí 04/22/2018
Danh Nước Ý Cha Mục sư Thái Phú Quí 04/15/2018
Chớ Cứng Lòng, Song Hãy Tin Mục sư Thái Phú Quí 04/08/2018
Chúa Sống Lại Vì Chúng Ta Mục sư Thái Phú Quí 04/01/2018
Chúa Gánh Đau Thương Vì Chúng Ta Mục sư Nguyễn Đỗ Bảo Thông 03/30/2018
Chúa Cứu Thế, Mẫu Mực Của Chúng Ta Mục sư Thái Phú Quí 03/25/2018
Chớ Xét Đoán, Hãy Làm Gương II Mục sư Thái Phú Quí 03/18/2018
Chớ Xét Đoán, Hãy Làm Gương I Mục sư Thái Phú Quí 03/11/2018
Con Trẻ Hay Trẻ Con? Mục sư Thái Phú Quí 03/04/2018
Vâng Lời Sống Đạo Mục sư Thái Phú Quí 02/25/2018
Giàu Có Trong Chúa Mục sư Thái Phú Quí 02/18/2018
Hãy Đến Gần Chúa Mục sư Thái Phú Quí 02/11/2018
Mặc Lấy Người Mới Mục sư Thái Phú Quí 02/04/2018
Phục Vụ và Làm Gương Mục sư Thái Phú Quí 01/28/2018
Hội Thánh Kết Quả Mục sư Thái Phú Quí 01/21/2018
Ở Trong Nhà Chúa Lâu Dài Mục sư Thái Phú Quí 01/14/2018
Người Chị Của Vị Tiên Tri Lớn Mục sư Nguyễn Đức Tuệ 01/07/2018
Một Năm Nhìn Lại Mục sư Thái Phú Quí 12/31/2017
Giáng Sinh: Lời Hứa Dược Thực Hiện Mục sư Thái Phú Quí 12/24/2017
Đấng Lạ Lùng Mục sư Thái Phú Quí 12/17/2017
Những Người Tầm Thường... Mục sư Thái Phú Quí 12/10/2017
Đừng Sợ / Fear Not Mục sư Thái Phú Quí 12/03/2017
THÁCH THỨC CỦA CHỨC VỤ MỚI Mục sư Thái Phú Quí 11/26/2017
DƯ DẬT TRONG SỰ CẢM TẠ Mục sư Thái Phú Quí 11/23/2017
ĐỨC CHÚA TRỜI NGHE, THẤY, XÉT... Mục sư Thái Phú Quí 11/19/2017
TÔI SẼ NGỢI CA CHÚA Mục sư Thái Phú Quí 11/12/2017
Đếm Các Ngày / Number Our Days Mục sư Nguyễn Đức Tuệ 11/05/2017
VINH HIẾN THUỘC VỂ ĐỨC CHÚA TRỜI Mục sư Thái Phú Quí 10/29/2017
ĐẤNG TRUNG BẢO DUY NHẤT Mục sư Thái Phú Quí 10/22/2017
CHỈ BỞI THÁNH KINH Mục sư Thái Phú Quí 10/15/2017
CHỈ BỞI ÂN ĐIỂN Mục sư Thái Phú Quí 10/08/2017
CHỈ BỞI ĐỨC TIN Mục sư Thái Phú Quí 10/01/2017
Sự Suy Gẫm của Lòng Tôi Mục sư Thái Phú Quí 09/24/2017
Ba Thứ Nợ Mục sư Thái Phú Quí 09/17/2017
Vâng Lời & Kết Quả Mục sư Thái Phú Quí 09/10/2017
Phước Của Người Công Bình Mục sư Thái Phú Quí 09/03/2017
Hãy Yên Lặng Và Nhận Biết Đức Chúa Trời Mục sư Thái Phú Quí 08/20/2017
Công vụ Đức Thánh Linh Mục sư Hà Minh Vinh 08/13/2017
Hứa Nguyện và Hoàn Nguyện Mục sư Nguyễn Đức Tuệ 08/06/2017
Sự Đầy Dẫy Đức Chúa Thánh Linh Mục sư Hà Minh Vinh 07/30/2017
He Who Has Ears Let Him Hear Rev. Paul Sommer 07/23/2017
Những Bước Thăng Trầm... Mục sư Nguyễn Đức Tuệ 07/16/2017
Sự Dâng Hiến Giả Hình Mục sư Thái Phú Quí 07/09/2017
Lời Nói Có Giá Trị Mục sư Thái Phú Quí 07/02/2017
Điều Tôi Tìm Kiếm Mục sư Thái Phú Quí 06/25/2017
Nước Mắt Một Người Cha Mục sư Thái Phú Quí 06/18/2017
Làm Sao Để Công Bình Hơn Người Pha-Ri-Si Mục sư Thái Phú Quí 06/11/2017
Tin Đạo - Sống Đạo - Chứng Đạo Mục sư Thái Phú Quí 06/04/2017
Sự Cứu Rỗi, Con Người Không Thể Làm Được Mục sư Nguyễn Đức Tuệ 05/28/2017
Điều Răn Mới Mục sư Thái Phú Quí 05/21/2017
Rê-Bê-Ca: Người Vợ và Người Mẹ Mục sư Thái Phú Quí 05/14/2017
Sống Đắc Thắng: Dâng Chúa Đời Con Mục sư Thái Phú Quí 05/07/2017
Sống Đắc Thắng: Tôi Phải Chết Mục sư Thái Phú Quí 04/30/2017
Với Bạn, Chúa Jesus Là Ai? Mục sư Thái Phú Quí 04/23/2017
GẶP CHÚA PHỤC SINH Mục sư Thái Phú Quí 04/16/2017
MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN Mục sư Thái Phú Quí 04/14/2017
Đấng Christ Là Sự Sống Tôi Mục sư Thái Phú Quí 04/09/2017
Chớ Yêu Thế Gian (Love Not The World) Mục sư Thái Phú Quí 04/02/2017
Hãy Đâm Rễ…! Mục sư Thái Phú Quí 03/26/2017
Kinh Thánh Bày Tỏ Ý Muốn Đức Chúa Trời Mục sư Phan Thanh Bình 03/19/2017
Phó Thác & Nhờ Cậy Đức Chúa Trời Mục sư Thái Phú Quí 03/12/2017
Chúa Sống Trong Tôi (The Christ-Controlled Life) Mục sư Thái Phú Quí 03/05/2017
Giao Việc Cho Người Trung Thành Mục sư Thái Phú Quí 02/26/2017
Jesus - Cứu Chúa Tôi Mục sư Thái Phú Quí 02/19/2017
Đấng Thánh Hóa Chúng Ta Mục sư Thái Phú Quí 02/12/2017
Sự Chữa Lành Thiên Thượng Mục sư Thái Phú Quí 02/05/2017
Hãy Hát Một Bài Ca Mới Mục sư Thái Phú Quí 01/29/2017
Nền Tảng Của Hội Thánh Mục sư Thái Phú Quí 01/22/2017
Mục đích của Hội Thánh Mục sư Thái Phú Quí 01/15/2017
Đổi Mới Như Cũ Mục sư Thái Phú Quí 01/08/2017
SỐNG VỚI QUÁ KHỨ hay HỌC TỪ QUÁ KHỨ? Mục sư Thái Phú Quí 01/01/2017
Hãy Dấy Lên Và Sáng Lòe Ra Mục sư Thái Phú Quí 12/25/2016
Công Việc Của Sự Sáng Mục sư Thái Phú Quí 12/18/2016
The Love Of God Rev. Thomi Wilson 12/11/2016
Trái Của Sự Sáng Mục sư Thái Phú Quí 12/04/2016
Đấng Christ & Hội Thánh Ngài Mục sư Thái Phú Quí 11/27/2016
Vì Sao Không Tạ Ơn Chúa? Mục sư Thái Phú Quí 11/24/2016
Đừng Quên Nhiệm Vụ! Mục sư Thái Phú Quí 11/20/2016
Vì Sao Chúa Chọn Tôi? Mục sư Thái Phú Quí 11/13/2016
Ngươi Yêu Ta Chăng? Mục sư Thái Phú Quí 11/06/2016
Khiêm Nhường Giải Quyết Xung Đột Mục sư Thái Phú Quí 10/30/2016
Ngày Của Chúa Mục sư Thái Phú Quí 10/23/2016
Tha Thứ Mấy Lần? Mục sư Thái Phú Quí 10/16/2016
Water, Works & Words Mục sư Wayne Spriggs 10/09/2016
Hội Thánh Đầu Tiên Rev. Thomi Wilson 10/02/2016
Tự Do Hầu Việc Chúa Mục sư Nguyễn Hồ Dũng 09/25/2016
Trung Thành … Mục sư Thái Phú Quí 09/18/2016
Người Quản Lý Trung Tín Mục sư Thái Phú Quí 09/11/2016
Hội Thánh Sống Mạnh (A Healthy Church) Mục sư Trần Trọng Nha 09/04/2016
Ai Là Bạn Thật? Mục sư Thái Phú Quí 08/28/2016
Your Little With God is Always Enough Mục sư Wayne Spriggs 08/21/2016
Thuận Phục Ý Chúa Mục sư Thái Phú Quí 08/14/2016
Bạn Muốn Gì Khi Phục Vụ? Mục sư Thái Phú Quí 08/07/2016
Phước Lành Theo Đền Thờ Mới Mục sư Thái Phú Quí 07/31/2016
Đền Thờ Mới Vinh Quang Mục sư Thái Phú Quí 07/24/2016
Đền Thờ Cũ Tráng Lệ Mục sư Thái Phú Quí 07/17/2016
Hội Thánh Này Sẽ Đi Về Đâu? Mục sư Thái Phú Quí 07/10/2016
Tôi Có Phải Là Người Cơ-Đốc Không? Mục sư Thái Phú Quí 07/03/2016
Được Giải Cứu Từ Vũng Lầy Mục sư Thái Phú Quí 06/26/2016
Gia Đình Cơ Đốc Mục sư Thái Phú Quí 06/19/2016
Tôi Sẽ Chẳng Thiếu Thốn Gì Mục sư Nguyễn Đức Tuệ 06/12/2016
Đấng Chu Cấp Siêu Việt Rev. Thomi Wilson 06/05/2016
Đèn Bạn Đã Đủ Dầu? Mục sư Thái Phú Quí 05/29/2016
Được Gây Dựng Và Bình An Từ Thánh Linh Mục sư Thái Phú Quí 05/22/2016
Cầu Nguyện Cho Giê-ru-sa-lem Mục sư Thái Phú Quí 05/15/2016
Tình Yêu Thiên Chúa Mục sư Thái Phú Quí 05/08/2016

Kiễm Tra Sức Khỏe Thuộc Linh

Mục sư Thái Phú Quí 04/24/2016
Người Công Bình Trong Đường Công Bình Mục sư Thái Phú Quí 04/17/2016
Được Cứu Để Phục Vụ Mục sư Thái Phú Quí 04/10/2016

Điều Chắc Chắn Nhất Trên Đời

Mục sư Thái Phú Quí 04/03/2016

Hy Vọng Nơi Đấng Sống

Mục sư Thái Phú Quí 03/27/2016

Vâng Phục Ý Cha

Mục sư Thái Phú Quí 03/25/2016
Noi Dấu Chân Chúa Mục sư Thái Phú Quí 03/20/2016
Hãy Đến Xem... Mục sư Thái Phú Quí 03/13/2016
Dealing With Disappointment Mục sư Thomi Wilson 03/06/2016
Cơ Hội Nào Cho Tôi? Mục sư Thái Phú Quí 02/28/2016
Cơ Hội Nào Cho Giu-Đa? Mục sư Thái Phú Quí 02/21/2016
Người Chăn Hiền Lành Mục sư Thái Phú Quí 02/14/2016
Đấng Chăn Giữ Tôi Mục sư Thái Phú Quí 02/07/2016
Chức Vụ Cầu Thay Mục sư Thái Phú Quí 01/31/2016
Tương Giao Với Đức Chúa Trời Mục sư Thái Phú Quí 01/24/2016
Hai Điều Cần Biết Mục sư Thái Phú Quí 01/10/2016
Trong Tay Chúng Ta Có Gì? Mục sư Thái Phú Quí 01/03/2016
 
       
     
  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org