Home About Us Groups Pictures Sermons Bulletin Contact Us
             
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
   
Ban Linh Vụ - Pastoral Staff
Ban Chấp Sự - Deacon Board
Ban Nam Giới - Men's Group
Ban Nữ Giới - Women's Group
Ban Thanh Thiếu Niên - Youth Group
Ban Thiếu Nhi - Children's Group
Ban Thờ Phượng - Worship Group
Ban Trường Chúa Nhật -  Sunday School Group
Ban Cầu Nguyện / Học KT - Bible Study Group
Ban Thăm Viếng / Chăm Sóc / Tương Trợ
Ban Chứng Đạo / Truyền Giảng - Outreach Group
Ban Bảo Tŕ - Maintenance Group
Ban Kỹ Thuật - Technical Group
 
                     
           

Ban Chứng Đạo - Truyền Giảng

       
     

   
       

Thực thi đại mạng lệnh của Chúa Cứu thế Giê-xu “Hăy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15), theo gương các môn đồ và cùng với các Hội Thánh Chúa trên toàn thế giới, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston đă bắt đầu nghĩ đến sứ mạng, trọng trách mà Chúa ủy thác cho Hội Thánh; nên trong khoảng giữa thập niên đầu từ ngày thành lập, Hội Thánh kêu gọi con dân Chúa mời thân hữu đến nhóm họp để t́m hiểu về t́nh yêu, ơn cứu rỗi, quà tặng vô giá mà Đức Chúa Trời đă ban cho nhân loại. Công tác nầy được đẩy mạnh sau khi Hội Thánh đă ổn định sinh hoạt thờ phượng và gom góp một số con cái Chúa từ Việt Nam mới qua để cùng hiệp tác lo công việc Ngài.

Càng về sau, số tín hữu càng đông hơn, nhiều người được ơn Chúa qua công việc làm chứng, nên Hội Thánh đă thành lập Ban Truyền giảng Chứng đạo; những bước đầu là kêu gọi con dân Chúa làm chứng cho người nhà, người thân cận của ḿnh, sau đó đi làm chứng và biếu chứng đạo đơn cho các thân hữu tại các chợ Việt Nam, nơi có đông dân cư người Việt sinh sống. Việc tổ chức truyền giàng này nhằm vào các ngày lễ như: Thương khó Phục sinh, Tạ ơn, Giáng sinh… Hàng năm Hội Thánh cũng tổ chức Ngày ra quân, toàn thể Hội Thánh chia thành nhiều nhóm: Chứng đạo, Thăm viếng Chăm sóc, Cầu nguyện, một chiến dịch cổ động toàn thể Hội Thánh không phân biệt giới tuổi, ban ngành nào nhưng đồng ḷng hiệp ư mà làm chứng v́ danh Chúa, c̣n nhóm ở nhà lo việc cầu nguyện và ẩm thực để tiếp đón các nhóm đi chứng đạo chăm sóc về tường tŕnh kết quả đi ra cũng như có những kinh nghiệm được trao đổi hầu làm tốt hơn cho kỳ sau. Qua những ngày ra quân này, hàng trăm thân hữu đă được nghe Tin Lành qua lời làm chứng, qua truyền đạo đơn, qua việc giới thiệu các trang Web của Tin lành; các nhân sự Hội Thánh cũng vui mừng trong công việc này. Hàng năm Hội Thánh cũng tổ chức Hội Đồng Truyền giáo, mang ư nghĩa toàn cầu; số tài chánh được gửi cho các giáo sĩ trong công tác truyền giáo đến những nơi xa xôi… 

Hướng đến tương lai, cầu xin Chủ mùa gặt sai thêm những thợ gặt đến Hội Thánh Houston để dự phần, làm sứ giả nước trời mà rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng bào đồng loại, v́ yêu Chúa, yêu những tội nhân hư mất, đem họ vào ràn chiên là đại gia đ́nh của Đức Chúa Trời, mở mang vương quốc của Ngài và làm vinh hiển danh Ngài khắp đất.

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, th́ các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri và cho đến cùng trái đất.” (Công-vụ các sứ đồ 1:8)

 
                                               Trưởng Ban:  MS Nguyễn Đức Tuệ
                                              
                                              
         
 

  Copyright © 1975-2023 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org