Home About Us Groups Pictures Sermons Bulletin Contact Us
           
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
Ban Linh Vụ - Pastoral Staff
Ban Chấp Sự - Deacon Board
Ban Nam Giới - Men's Group
Ban Nữ Giới - Women's Group
Ban Thanh Thiếu Niên - Youth Group
Ban Thiếu Nhi - Children's Group
Ban Thờ Phượng - Worship Group
Ban Trường Chúa Nhật -  Sunday School Group
Ban Cầu Nguyện / Học KT - Bible Study Group
Ban Thăm Viếng / Chăm Sóc / Tương Trợ
Ban Chứng Đạo / Truyền Giảng - Outreach Group
Ban Bảo Tŕ - Maintenance Group
Ban Kỹ Thuật - Technical Group
 
       

Ban Nam Giới

     
   
   
                           
     

Ban Nam Giới có mục đích là tạo cơ hội cho những người Nam trong Hội Thánh họp lại với nhau để nâng đỡ nhau trong đức tin, khích lệ nhau hầu việc Chúa, và dẫn dắt gia đ́nh ḿnh bước theo Chúa trong vai tṛ người cha, người chồng.

Chương tŕnh sinh hoạt của Ban Nam Giới gồm có:

§  Học lời Chúa, sinh hoạt với nhau vào trưa Chúa nhật tuần thứ hai hằng tháng

§  Học Trường Chúa Nhật hằng tuần

§  Học Kinh Thánh và Cầu nguyện tuần hoàn vào tối thứ Năm hằng tuần

§  Tĩnh nguyện vào sáng thứ 3 – 5 – 7 – Chúa Nhật hằng tuần 

§  Cầu nguyện và Bảo tŕ cơ sở nhà thờ vào sáng thứ Bảy.

Ban Nam Giới cũng góp phần hầu việc Chúa trong Hội Thánh với những công tác sau:

§  Bảo tŕ cơ sở nhà thờ

§  Tham gia ca ngợi Chúa trong Ca đoàn Nam Nữ Giới và Ban Ca Ngợi Thờ Phượng

§  Thăm viếng, Chăm sóc, Chứng đạo

§  Nấu ăn cho ngày Lễ Mẫu Thân  

§  Tổ chức Bồi Linh Nam Nữ Giới

§  Tổ chức picnic cho Hội thánh vào tháng 10 hằng năm

 

Ban Điều Hành Nam Giới Niên Khóa 2023:
           §  Trưởng Ban:             Ông Nguyễn Lê Hùng
           §  Thư kư:                    Ông Lư Tín
           §  Thủ quỹ:                  Ông Lư Tín
 

   

 

       

                           
 
  Copyright © 1975-2023 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org