Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
         
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
Ban Linh Vụ - Pastoral Staff
Ban Chấp Sự - Deacons Board
Ban Nam Giới - Men's Group
Ban Nữ Giới - Women's Group
Ban Thanh Thiếu Niên - Youth Group
Ban Thiếu Nhi - Children's Group
Ban Thờ Phượng - Worship's Group
Ban Trường Chúa Nhật -  Sunday School Group
Ban Cầu Nguyện / Học KT - Bible Study Group
Ban Thăm Viếng / Chăm Sóc / Tương Trợ
Ban Chứng Đạo / Truyền Giảng - Outreach Group
Ban Bảo Tŕ - Maintenance Group
Ban Kỹ Thuật - Technical Group
 
       

Ban Nam Giới

       
 
   
                           
   

Ban Nam Giới có mục đích là tạo cơ hội cho những người Nam trong Hội Thánh họp lại với nhau để nâng đỡ nhau trong đức tin, khích lệ nhau hầu việc Chúa, và dẫn dắt gia đ́nh ḿnh bước theo Chúa trong vai tṛ người cha, người chồng.

Chương tŕnh sinh hoạt của Ban Nam Giới gồm có:

§  Học lời Chúa, sinh hoạt với nhau vào trưa Chúa nhật tuần thứ hai hằng tháng

§  Học Trường Chúa Nhật hằng tuần

§  Học Kinh Thánh và Cầu nguyện tuần hoàn vào tối thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần

§  Tĩnh nguyện vào sáng thứ 3 – 5 – 7 – CN hằng tuần 

§  Cầu nguyện và Bảo tŕ cơ sở nhà thờ vào sáng thứ Bảy tuần thứ ba hằng tháng.

Ban Nam Giới cũng góp phần hầu việc Chúa trong Hội Thánh với những công tác sau:

§  Bảo tŕ cơ sở nhà thờ

§  Tham gia ca ngợi Chúa trong Ca đoàn Nam Nữ Giới và Ban Ca Ngợi Thờ Phượng

§  Thăm viếng, Chăm sóc, Chứng đạo

§  Nấu ăn cho ngày Lễ Mẫu Thân  

§  Tổ chức Bồi Linh Nam Nữ Giới

§  Tổ chức picnic cho Hội thánh vào tháng 10 hằng năm

 

Ban Điều Hành Nam Giới Niên Khóa 2019:
           §  Trưởng Ban:              Ông Nguyễn Anh Dũng
           §  Thủ quỹ:                   Ông Nguyễn Văn Tuấn
           §  Thư Kư:                    Ông Nguyễn Văn Khơi
 

   

 
         

   

H́nh Ảnh Sinh Hoạt của Ban Nam Giới

         
 
          Nam Giới trong ngày Lễ Từ Phụ
 
Lớp Trường Chúa Nhật
 
        Bảo Tŕ Nhà Thờ
 
           Tĩnh nguyện
 
           Học Kinh Thánh – Cầu nguyện tuần hoàn
 
           Nhóm Nam Nữ Giới hằng quư
 
                     Bồi Linh
   

                                           Nhóm Nam Giới

 

                                        Ca Ngợi Thờ Phượng

 

                                      Nấu ăn ngày Lễ Hiền Mẫu

 

                                             Thể Thao

 

                                                       Thăm viếng

 

                                  Ban Hát Nam Nữ Giới

 

                                        Sinh Hoạt Giáng Sinh

     
                           
  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org