Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
             
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
Ban Linh Vụ - Pastoral Staff
Ban Chấp Sự - Deacons Board
Ban Nam Giới - Men's Group
Ban Nữ Giới - Women's Group
Ban Thanh Thiếu Niên - Youth Group
Ban Thiếu Nhi - Children's Group
Ban Thờ Phượng - Worship's Group
Ban Trường Chúa Nhật -  Sunday School Group
Ban Cầu Nguyện / Học KT - Bible Study Group
Ban Thăm Viếng / Chăm Sóc / Tương Trợ
Ban Chứng Đạo / Truyền Giảng - Outreach Group
Ban Bảo Tŕ - Maintenance Group
Ban Kỹ Thuật - Technical Group
 
           

Ban Nữ Giới

     
     
 
                             
       

Mục vụ cho Ban Phụ nữ trong Hội thánh có mục đích là tạo cơ hội cho các chị em họp lại với nhau để học lời Chúa, xây dựng niềm tin, nuôi dạy con cái sống cho Chúa và phục vụ lẫn nhau theo lời Chúa dạy.

Chương tŕnh sinh hoạt cho giới Phụ nữ gồm có:

§  Học lời Chúa, sinh hoạt với nhau vào trưa Chúa nhật tuần thứ hai hằng tháng

§  Học Trường Chúa Nhật hằng tuần

§  Học Kinh Thánh và Cầu nguyện tuần hoàn vào tối thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần

§  Tĩnh nguyện & Dọn dẹp trong nhà thờ vào sáng thứ Bảy tuần thứ ba hằng tháng

Ban Phụ nữ cũng góp phần hầu việc Chúa trong Hội Thánh với những công tác sau:

§  Phụ trách ẩm thực cho Hội Thánh hằng tuần, các kỳ lễ, bồi linh, picnic

§  Dâng hoa hằng tuần

§  Tham gia ca ngợi Chúa trong Ca đoàn Nam Nữ Giới và Ban Ca Ngợi Thờ Phượng

§  Hướng dẫn các lớp Trường Chúa Nhật của Phụ nữ và Thiếu nhi

§  Thăm viếng, tương trợ, chứng đạo

§  Cầu nguyện và yểm trợ quà cho các giáo sĩ

§  Trang trí nhà thờ cho các dịp lễ

 
Ban Điều Hành Nữ Giới Niên Khóa 2019:  
           §  Trưởng Ban: Bà Trần Bích Miên
           §  Thư kư, Thủ quỹ: Bà Trương Quang Hiền
           §  Ủy viên Ẫm thực: Bà Văn Ngọc Lân
           §  Ủy viên Thăm viếng: Bà Đào Thị Ánh Sáng
           §  Phụ trách Cắm hoa & Trang trí
Nguyễn Anh Dũng
           §  Phụ trách mua đồ supplies: Bà Lư Tín
   

       
       

H́nh Ảnh Sinh Hoạt của Ban Nữ Giới

       
     
           Nữ Giới trong ngày Lễ Hiền Mẫu
 
       Lớp Trường Chúa Nhật
 
       Lo Ẩm Thực cho Hội Thánh
 
       Học Kinh Thánh – Cầu nguyện tuần hoàn
 
                Bồi Linh Nam Nữ Giới
 
          Nhóm Nam Nữ Giới hằng quư
   

                                                Nhóm Phụ Nữ

 

                                            Ca Ngợi Thờ Phượng

 

                                      Cắm Hoa và Trang Trí

 

                                                     Thăm viếng

 

                                          Ban Hát Nam Nữ Giới

 

                                           Sinh Hoạt Giáng Sinh

   
                             
 

  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org