Home About Us Groups Pictures Sermons Bulletin Contact Us
       
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
Ban Linh Vụ - Pastoral Staff
Ban Chấp Sự - Deacon Board
Ban Nam Giới - Men's Group
Ban Nữ Giới - Women's Group
Ban Thanh Thiếu Niên - Youth Group
Ban Thiếu Nhi - Children's Group
Ban Thờ Phượng - Worship Group
Ban Trường Chúa Nhật -  Sunday School Group
Ban Cầu Nguyện / Học KT - Bible Study Group
Ban Thăm Viếng / Chăm Sóc / Tương Trợ
Ban Chứng Đạo / Truyền Giảng - Outreach Group
Ban Bảo Tŕ - Maintenance Group
Ban Kỹ Thuật - Technical Group
 
     

Ban Nữ Giới

     
 
 
 

Mục vụ cho Ban Phụ nữ trong Hội thánh có mục đích là tạo cơ hội cho các chị em họp lại với nhau để học lời Chúa, xây dựng niềm tin, nuôi dạy con cái sống cho Chúa và phục vụ lẫn nhau theo lời Chúa dạy.

Chương tŕnh sinh hoạt cho giới Phụ nữ gồm có:

§  Học lời Chúa, sinh hoạt với nhau vào trưa Chúa nhật tuần thứ hai hằng tháng

§  Học Trường Chúa Nhật hằng tuần

§  Học Kinh Thánh và Cầu nguyện tuần hoàn vào tối thứ Năm hằng tuần

§  Tĩnh nguyện & Dọn dẹp trong nhà thờ vào sáng thứ Bảy

Ban Phụ nữ cũng góp phần hầu việc Chúa trong Hội Thánh với những công tác sau:

§  Phụ trách ẩm thực cho Hội Thánh hằng tuần, các kỳ lễ, bồi linh, picnic

§  Dâng hoa hằng tuần

§  Tham gia ca ngợi Chúa trong Ca đoàn Nam Nữ Giới và Ban Ca Ngợi Thờ Phượng

§  Hướng dẫn các lớp Trường Chúa Nhật của Phụ nữ và Thiếu nhi

§  Thăm viếng, tương trợ, chứng đạo

§  Cầu nguyện và yểm trợ quà cho các giáo sĩ

§  Trang trí nhà thờ cho các dịp lễ

 
Ban Điều Hành Nữ Giới Niên Khóa 2023:  
           §  Trưởng Ban: Bà Trần Bích Miên
           §  Thư kư, Thủ quỹ: Bà Thu Vogeley
           §  Ủy viên Ẫm thực: Bà Trần Ái Vy
           §  Ủy viên Thăm viếng: Bà Văn Ngọc Lân và Bà Đào Thị Ánh Sáng
           §  Phụ trách Cắm hoa & Trang trí:
Cô Trang Đài
           §  Phụ trách mua đồ supplies: Cô Trang Đài
   

       
                 

  Copyright © 1975-2023 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org