Home About Us Groups Picture Sermon Bulletin Contact Us
                      Ban Phụ Nữ     
           
Trang Nhà Lược Sử Ban Ngành H́nh Ảnh Giảng Luận Bản Tin Liên Lạc
                   

Nữ Giới

     
Ban Linh Vụ - Pastoral Staff
Ban Chấp Sự - Deacons Board
Ban Nam Giới - Men's Group
Ban Nữ Giới - Women's Group
Ban Thanh Thiếu Niên - Youth Group
Ban Thiếu Nhi - Children's Group
Ban Thờ Phượng - Worship's Group
Ban Trường Chúa Nhật -  Sunday School Group
Ban Cầu Nguyện / Học KT - Bible Study Group
Ban Thăm Viếng / Chăm Sóc / Tương Trợ
Ban Chứng Đạo / Truyền Giảng - Outreach Group
Ban Bảo Tŕ - Maintenance Group
Ban Kỹ Thuật - Technical Group
 
 
 
       

           Mục vụ cho Ban Phụ nữ trong Hội thánh có mục đích là tạo cơ hội cho các chị em họp lại với nhau để học lời Chúa, xây dựng niềm tin, nuôi dạy con cái sống cho Chúa và phục vụ lẫn nhau theo lời Chúa dạy.

Chương tŕnh sinh hoạt cho giới Phụ nữ gồm có:

§  Học lời Chúa, sinh hoạt với nhau vào trưa Chúa nhật tuần thứ hai hằng tháng

§  Học Trường Chúa Nhật hằng tuần

§  Học Kinh Thánh và Cầu nguyện tuần hoàn vào tối thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần

§  Tĩnh nguyện & Dọn dẹp trong nhà thờ vào sáng thứ Bảy tuần thứ ba hằng tháng

Ban Phụ nữ cũng góp phần hầu việc Chúa trong Hội Thánh với những công tác sau:

§  Phụ trách ẩm thực cho Hội Thánh hằng tuần, các kỳ lễ, bồi linh, picnic

§  Dâng hoa hằng tuần

§  Tham gia ca ngợi Chúa trong Ca đoàn Nam Nữ Giới và Ban Ca Ngợi Thờ Phượng

§  Hướng dẫn các lớp Trường Chúa Nhật của Phụ nữ và Thiếu nhi

§  Thăm viếng, tương trợ, chứng đạo

§  Cầu nguyện và yểm trợ quà cho các giáo sĩ

§  Trang trí nhà thờ cho các dịp lễ

 
Ban Điều Hành Nữ Giới Niên Khóa 2017:  
           §  Trưởng Ban, Phụ trách Dâng hoa: Nguyễn Anh Dũng
           §  Thư kư, Thủ quỹ: Bà Trần Bích Miên
           §  Ủy viên Ẫm thực: Bà Trương Đức Quốc Dũng
           §  Ủy viên Thăm viếng: Lê Văn Chín
           §  Phụ trách mua đồ supplies: Bà Lư Tín

 
H́nh ảnh sinh hoạt của Ban:
       
   
Phụ nữ trong ngày Lễ Mẫu Thân
Lo ẩm thực cho Hội Thánh
Ca ngợi thờ phượng
Nhóm Nam Nữ Giới
Học Kinh Thánh – Cầu Nguyện tuần hoàn
Bồi Linh Nam Nữ Giới (Tháng 9)
 
Lớp Trường Chúa Nhật
Cắm hoa
Nhóm Nữ Giới
Dạy Trường Chúa Nhật các lớp Thiếu nhi
Thăm viếng – Chứng đạo
Sinh Hoạt Giáng Sinh
   
 

  Copyright © 1975-2017 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Houston                                    12343 Old Walters Rd.,  Houston,  TX  77014    |    Phone: (281) 583-8821  |  Website:  www.tinlanhhouston.org